Skoči do osrednje vsebine

Poročila o vrednosti tržne proizvodnje ob vložitvi zadnjega zahtevka za vlogo iz podukrepa M03.1 v aplikaciji PRP – IZPLAČILA

Upravičenci, ki jim je bila izdana odločba o pravici do sredstev, v okviru javnega razpisa za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, morajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila ob zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predložiti poročilo o vrednosti tržne proizvodnje za obdobje uveljavljanja podpore.

V tabelo, ki se nahaja v aplikaciji PRPIZPL, zavihek Podatki o realizirani prodaji, mora upravičenec navesti podatke o količini prodanih proizvodov v obdobju prejemanja podpore za upravičeno shemo kakovosti oziroma proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katero je prejel podporo.

Upravičenec za zahtevek, ki ga je vložil v posameznem koledarskem letu (N), v tabelo vpiše podatke (povprečna letna proizvodnja, povprečna letna količina prodanih proizvodov, povprečna prodajna cena proizvoda, prihodek od prodaje) za preteklo leto (N – 1).