Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo na spletne prevare v zvezi s slovenskim državljanstvom in potnimi listi

Državljani tretjih držav naj bodo pozorni pri poslovanju s podjetji, ki ponujajo pomoč pri pridobitvi slovenskega državljanstva ali slovenskega potnega lista. Na spletu so številne lažne spletne strani in lažna elektronska sporočila, ki ponujajo pomoč pri hitrejši obravnavi vlog za pridobitev državljanstva ali potnega lista in se pretvarjajo, da zastopajo uradne organe Republike Slovenije.

Posameznik lahko slovensko državljanstvo pridobi ob rojstvu ali z naturalizacijo. Državljanstvo Republike Slovenije lahko pridobi z naturalizacijo, če je predpisani čas neprekinjeno živel v Sloveniji in če izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje. Državljanstvo lahko pridobi tudi pod manj strogimi pogoji, z izredno naturalizacijo, če to koristi državi, predvsem če za to obstajajo utemeljeni akademski/znanstveni, gospodarski, kulturni, nacionalni ali podobni razlogi. Otrok lahko pridobi slovensko državljanstvo, če je ob njegovem rojstvu vsaj eden od staršev državljan Republike Slovenije. 

Vloga za pridobitev državljanstva Republike Slovenije se vloži pri upravni enoti v Sloveniji ali pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

Na diplomatsko-konzularna predstavništva se lahko obrnete tudi za podrobnejše informacije glede postopka za pridobitev slovenskega državljanstva.

Tretje osebe, ki posameznikom za pomoč pri postopku za pridobitev slovenskega državljanstva ali izdaji slovenskega potnega lista zaračunavajo pristojbino (npr. v višini 25.000 EUR ali 45.000 EUR), svojih dejavnosti NE izvajajo v imenu Republike Slovenije. Uradni znesek pristojbine ob oddaji vloge za državljanstvo Republike Slovenije znaša približno 400 EUR. Morebitni dodatni stroški so odvisni od obsega oz. števila spremnih listin.

Osebe, ki iščejo informacije v zvezi s pogoji za pridobitev državljanstva Republike Slovenije, se morajo zavedati, da spletne strani, ki ponujajo svetovanje glede postopka pridobitve državljanstva in pomoč pri pripravi in oddaji vloge z vso spremno dokumentacijo, upravljajo nepooblaščene tretje osebe,  ki za svojo storitev zahtevajo plačilo pristojbine. Slovenska vlada teh podjetij in spletnih strani ne podpira in z njimi na noben način ni povezana. Čeprav morda delujejo zakonito in se dejavnosti, ki jih izvajajo, zdijo zakonite, so zavajajoče in v resnici dajejo lažne informacije. Uradne spletne strani Republike Slovenije je mogoče prepoznati pod domenskim imenom gov.si.

Niti vlada niti diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini posameznikom ne morejo povrniti zneskov, ki bi bili nakazani tretjim osebam, podjetjem ali spletnim stranem. Če menite, da ste bili žrtev prevare, se obrnite na vašo banko ali izdajatelja kreditne kartice in zahtevajte povračilo zneska transakcije.

Dodatne informacije glede državljanstva Republike Slovenije so dostopne na edini uradni spletni strani.