Skoči do osrednje vsebine

Objavljen javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture

Ministrstvo za kulturo je 23. aprila 2021 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023. Rok za prijavo je do vključno 7. junija 2021.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij na področju kulture (kulturni in kreativni sektor), katerih namen je pripadnikom ranljivih skupin (manjšinske etične skupnosti in invalidi) zagotoviti večje zaposlitvene možnosti na trgu dela, dvigniti raven njihove usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti, okrepiti njihovo samozavest in socialno vključenost v širše družbeno okolje. 

Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020) in Republika Slovenija v skupni vrednosti 1.307.915,90 EUR.

Razpisna dokumentacija je objavljena tukaj.