Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 40. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije – prva obravnava, Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju – prva obravnava, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju – prva obravnava, Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah – skrajšani postopek, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

5. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6. Predlog resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

7. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

9. Predlog izhodišč in usmeritev raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2021–2030, Poročevalka: dr. Simona Kustec

11. Letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2021 in Poročilo o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2020, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

12. Predlog sklepa o odprtju proračunskih postavk in zagotovitev pravic porabe (ARSO, IRSOP), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Predlog za uvrstitev novega projekta 2337-21-0002 Preprečevanje in nadzor afriške prašičje kuge v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

III. ZADEVE EU

14. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku pred Sodiščem Evropske unije v zadevi Mnenje (Avis) 1/20 – združljivost člena 26 posodobljene Pogodbe o energetski listini s Pogodbama, zlasti s členoma 19 Pogodbe o Evropski uniji in 344 PDEU – uporaba mehanizma za reševanje sporov znotraj Evropske unije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru za ekološke proizvode, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi, v zvezi s sprejetjem njegovega poslovnika, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Oblikovanje Evrope, odporne proti podnebnim spremembam – nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za okolje 23. aprila 2021, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kmetijstvo 26. aprila 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19. Informacija o nameravanem podpisu Pisma o nameri med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Italijansko vesoljsko agencijo o sodelovanju na področju vesoljskih dejavnosti v miroljubne namene, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19A. Informacija o nameravani podpori Skupne izjave ministrov za turizem držav članic EU o Digitalnem zelenem certifikatu za pospešitev proste mobilnosti med Covid-19 pandemijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

20. Izhodišča za udeležbo dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na avdiovideokonferenčnem zasedanju ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter Slovenije, Bolgarije, Hrvaške in Romunije 21. aprila 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 52. videokonferenčnem zasedanju Statistične komisije Združenih narodov od 1. do 3. in 5. marca 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z navideznimi pravnimi posli (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z obrestmi v davčnem postopku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z odločbami v davčnem postopku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z odpisi davčnih obveznosti (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z izterjavo davčnega odtegljaja (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s sodelovanjem v davčnem postopku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s pritožbami v davčnem postopku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z načeli davčnega postopka (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s presojo dokazov v davčnem postopku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s pravico do informiranja v davčnem postopku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje poslanca Dušana Šiška v zvezi z zavezujočimi informacijami v davčnem postopku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z davčnimi napovedmi pri oprostitvah davka (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s kontrolo transakcijskih računov (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z varovanjem davčne tajnosti (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z razkritjem davčnih podatkov (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z vnaprejšnjimi cenovnimi sporazumi(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

39. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Francija Rokavca glede financiranja gradenj in urejanja kategoriziranih državnih kolesarskih povezav (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec