Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 40. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja – prva obravnava, 00714-3/2021 (EVA: 2016-3130-0039) – (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

2. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog spremembe in dopolnitve Srednjeročnega obrambnega programa Republike Slovenije 2018–2023, Poročevalec: mag. Matej Tonin

4. Poročilo o realizaciji 4. in 5. točke sklepa Vlade Republike Slovenije številka 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 za "Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah" v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa številka 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015, v času od 1.7. 2020 do 31. 12. 2020, Poročevalec: Boštjan Koritnik

5. Predlog sklepa o določitvi najvišjih cen za nova učbenika (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo), Poročevalec: Janez Poklukar

7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za državljane tretjih držav, ki se zakonito zadržujejo ali zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo), Poročevalec: Janez Poklukar

8. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kriznega upravljanja Evropske unije »EU Integrated Resolve 2020 – EU IR20«, Poročevalec: mag. Matej Tonin

9. Izhodišča za srečanje ministra za javno upravo Boštjana Koritnika s predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Generalnega sekretariata Sveta v okviru priprav na predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021 27. aprila 2021 v Bruslju, Poročevalec: Boštjan Koritnik

9A. Izhodišča za obisk delegacije Republike Slovenije v Republiki Estoniji, Zvezni republiki Nemčiji in na agenciji EU-LISA 28. aprila 2021, Poročevalec: Aleš Hojs

10. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na političnem seminarju na temo Strateškega kompasa na ravni ministrov za obrambo Evropske unije 23. aprila 2021 v Lizboni, Poročevalec: mag. Matej Tonin

11. Informacija o udeležbi ministrice za pravosodje mag. Lilijane Kozlovič in državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje Zlatka Rateja na videokonferenci na visoki ravni o e-pravosodju 26. in 27. aprila 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

12. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na videokonferenčnem Tripartitnem socialnem vrhu 24. marca 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

13. Izhodišča za delovni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše 22. aprila 2021 v Republiki Poljski (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Izhodišča za obisk ministrice za zunanje zadeve Kraljevine Švedske Ann Linde 26. aprila 2021 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Informacija za predsednika Republike Slovenije o uradnem obisku predsednice Helenske republike Katerine Sakellaropoulou od 21. do 23. aprila 2021 v Republiki Sloveniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

15A. Predlog za spremembo delegacije Republike Slovenije pod vodstvom državnega sekretarja Franca Kanglerja v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Republiki Severni Makedoniji in Republiki Srbiji v aprilu 2021(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

16. Poročilo o uradnem obisku ministrice za obrambo Republike Severne Makedonije Radmile Šekerinske 18. marca 2021 v Republiki Sloveniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

17. Poročilo o uradnem obisku ministrice za zunanje zadeve, Evropsko unijo in sodelovanje Kraljevine Španije Arancho González Laya 11. marca 2021 v Republiki Sloveniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Poročilo o virtualni udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr.  Stanislava Raščana na Forumu generacijske enakosti 29. marca 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z dograditvijo doma starejših občanov v občini Osilnica (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi z enakimi možnostmi za ustrezno higieno v času menstruacije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z oglaševalsko kampanjo Ministrstva za obrambo (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z obravnavo mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in prekrškov (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Braneta Golubovića v zvezi z beleženjem rezultatov testiranja na koronavirus v posameznih regijah (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vizijo dolgotrajne oskrbe (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Gregorja Periča v zvezi s težavami slovenskih radijskih postaj pri oddajanju radijskega programa na zahodni državni meji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

26. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Prednika za odpiranje mejnih prehodov za delovne migrante (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot in Predraga Bakovića v zvezi z abolicijo prekrškov(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

28. Predlog odgovora na pobudo Aleša Zalarja za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

29. Predlog odgovora na pobudo Matjaža Šalovena za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 9., 10. 11. in 19. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

30. Predlog odgovora na pobudo Matica Kocjančiča za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

31. Predlog odgovora na pobudo Roka Bana in družbe Bas production d. o. o. za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs