Skoči do osrednje vsebine

Vlada za v. d. direktorice Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo imenovala mag. Matejo Lekan Štrukelj

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da z 20. aprilom 2021 za vršilko dolžnosti (v. d.) direktorice Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo imenuje mag. Matejo Lekan Štrukelj, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 19. oktobra 2021.

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) v drugem odstavku 82. člena določa, da se ne glede na določbo 81. člena tega zakona položaj generalnega sekretarja in generalnega direktorja v ministrstvu, direktorja organa v sestavi in vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja uprave lokalne skupnosti pridobi z odločbo o imenovanju. Generalne sekretarje in generalne direktorje v ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren.

V devetem odstavku 83. člena ZJU je določeno, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena tega zakona brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. V primeru ponovitve postopka javnega natečaja prične rok iz tega odstavka ponovno teči. Po dveh ponovitvah javnega natečaja se rok lahko podaljša le, če se na javnem natečaju ne izkažeta kot primerna vsaj dva kandidata.

Na javnem natečaju za položaj direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo ni bil izbran noben kandidat, zato je predsednik vlade Vladi Republike Slovenije predlagal, naj za vršilko dolžnosti direktorice Urada Vlade Republike Slovenije za zakonodajo z 20. aprilom 2021 imenuje mag. Matejo Lekan Štrukelj, ki izpolnjuje predpisane pogoje, in sicer do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 19. oktobra 2021.

Vir: Kabinet predsednika vlade