Skoči do osrednje vsebine

Informacija o ustanovitvi in imenovanju Strateškega sveta za digitalizacijo

Vlada Republike Slovenije se je na 198. dopisni seji seznanila z informacijo o ustanovitvi in imenovanju Strateškega sveta za digitalizacijo, ki je posvetovalno telo predsednika vlade.

Delovno področje Strateškega sveta za digitalizacijo zajema:
  

 • vzpodbujanje digitalizacije gospodarstva in poslovnih procesov;
 •  ustvarjanje pogojev za razvoj visokotehnoloških podjetij in njihovo financiranje;
 • privabljanje visokotehnoloških investicij in promocija Slovenije v mednarodnih tehnoloških ter vlagateljskih krogih; 
 • razširitev sistemskega poučevanja digitalnih veščin v šolstvu, vključno s programiranjem; 
 • krepitev naravoslovnih študijskih smeri, še posebej informatike;
 • vzpodbujanje digitalne pismenosti pri vseh segmentih prebivalstva; 
 • povezovanje visokošolskih in raziskovalnih institucij z gospodarstvom; 
 • podpiranje slovenskih visokotehnoloških podjetij pri prodoru na tuja tržišča; 
 • vzpostavitev umetne inteligence in kibernetske varnosti kot strateških gospodarskih in raziskovalnih prioritet Slovenije; 
 • podpiranje razvoja in uporabe tehnologij na ostalih ključnih področjih, kot so pametna mesta in vasi, tehnologija veriženja blokov in nove oblike mobilnosti; 
 • ustvarjanje pogojev za vračanje vrhunskih slovenskih kadrov iz tujine in privabljanje mednarodnih talentov na področjih, povezanih z digitalizacijo; 
 • povezovanje slovenskih znanstvenikov in podjetnikov, ki delujejo na področju digitalizacije v tujini, s Slovenijo; 
 • vlaganje v razvoj napredne in varne telekomunikacijske ter ostale digitalne infrastrukture; 
 • sooblikovanje digitalnih politik in zakonodaje na ravni EU, še posebej na področju umetne inteligence, digitalnih platform in storitev, upravljanja s podatki, kibernetske varnosti in tehnologije veriženja blokov;
 • povezovanje Slovenije z digitalno najnaprednejšimi državami in vodilnimi strokovnjaki ter organizacijami na področju digitalne preobrazbe; 
 • usklajen razvoj digitalizacije procesov in storitev v javnem sektorju, vključno z pravosodjem, zdravstvom in izobraževanjem;
 • poenotenje digitalnega poslovanja državljanov in podjetij preko storitvenih portalov (eUprava, SPOT, eDavki ipd.) z uporabo skupnih gradnikov za elektronsko izmenjavo podatkov;
 • zagotavljanje čim višje ravni pridobivanja in uporabe znanj na področju informacijskih sistemov različnih državnih/javnih organov.

Naloge Strateškega sveta so, da za predsednika vlade v roku 5 mesecev pripravi okvirni predlog potrebnih sistemskih sprememb za pospešitev digitalizacije slovenskega gospodarstva, javnega sektorja in državne uprave; pripravlja mnenja k vprašanjem, pobudam ali predlogom povezanih z digitalizacijo gospodarstva, javne uprave in družbe kot celote; za predsednika vlade pripravlja mnenja in predloge glede strategije razvoja umetne inteligence, kibernetske varnosti in ostalih področij delovnega področja sveta; spremljanje izvedbe strategij, načrtov in ukrepov na področju digitalizacije (Digitalna Slovenija, Strategija razvoja javne uprave...); spremljanje globalnega razvoja digitalnih tehnologij in priprava strateških usmeritev; predsedniku vlade predlaga konkretne ukrepe in pravne akte s področja digitalizacije.
 
Predsednik Strateškega sveta vodi Strateški svet in usmerja njegovo delo, mandat predsednika Strateškega sveta je vezan na mandat predsednika vlade. Člani Strateškega sveta, ki so v Strateški svet imenovani kot predstavniki določene institucije, v njem delujejo v imenu te institucije, drugi člani v Strateškem svetu delujejo v svojem osebnem imenu. Člani Strateškega sveta in morebitni zunanji svetovalci svoje delo opravljajo brezplačno.

Za predsednika Strateškega sveta je bil imenovan Mark Boris Andrijanič. Za člane Strateškega sveta pa so bili imenovani: Daniel Avdagič, prof. dr. Marko Bajec, Julij Božič, Tomaž Gornik, Marko Grobelnik, doc. dr. Darja Grošelj, dr. Andraž Kastelic, dr. Jure Knez, Miha Lavtar, prof. dr. Jure Leskovec, Medeja Lončar, mag. Gregor Macedoni, Andrej Mertelj, Maja Mikek, mag. Jure Mikuž, Marko Pavlišič, dr. Gregor Pipan, dr. Mark Pleško, Matej Potokar, doc. dr. Irena Nančovska Šerbec, Sonja Šmuc, Aleš Špetič,  Matej Tomažin, Andraž Tori, prof. dr. Žiga Turk, Žiga Vavpotič, mag. Ajša Vodnik in Igor Zorko.

V Strateški svet za digitalizacijo so bili 23. aprila 2021 dodatno imenovani: prof. dr. Andrej Brodnik, Barbara Domicelj, prof. dr. Aleš Groznik, dr. Mitja Štular, doc. dr. Muhamed Turkanović, Tine Türk in Goran Živec.

V Strateški svet za digitalizacijo so bili 20. maja 2021 dodatno imenovani: doc. dr. Tina Bregant, doc. dr. Mitja Dečman, Mitja Glavnik, izr. prof. dr. Peter Gregorčič, Matjaž Horvat, mag. Mitja Jermol, doc. dr. Tina Jukić, Danijel Lamperger, doc. dr. Peter Merc, Miha Mermal in doc. dr. Marinka Žitnik. Za zunanjo svetovalko Strateškega sveta je bila imenovana mag. Tatjana Mizori Zupan.

V Strateški svet za digitalizacijo so bili 24. novembra 2021 dodatno imenovani: Blaž Brodnjak, Gregor Benčina, Dunja Podlesnik, Krištof Zevnik, dr. marko Maver, Ana Strunar Bregar, prof. dr. Milena Horvat, mag. Neja Samar Brenčič, Pavel Reberc, Borut Florijančič in prof. dr. Boštjan Markoli.

Vir: Kabinet predsednika vlade