Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije je imenovala člane Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen

Vlada Republike Slovenije je na 197. dopisni seji dne 8. 4. 2021 sprejela sklep o imenovanju članov Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen, ki je začel veljati s sprejetjem.

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen si bo tudi v novi sestavi še naprej prizadevala za vzpostavitev reda na področju rabe zemljepisnih imen, za ohranjanje in pravilno zapisovanje zemljepisnih imen z jezikoslovnega, etimološkega, zgodovinskega in geografskega vidika ter za standardizacijo zemljepisnih imen. Komisija v imenu Republike Slovenije izvaja tudi mednarodne obveznosti na področju zemljepisnih imen in zastopa državo na zasedanjih Ekspertne skupine Organizacije združenih narodov za zemljepisna imena (UNGEGN).