Skoči do osrednje vsebine

Potrjenih devet projektov gradnje regionalnih kolesarskih povezav iz Dogovorov za razvoj regij

Iz potrjenih devetih vlog za neposredno potrditev operacije bo skupaj vzpostavljenih preko 40 kilometrov kolesarskih povezav, ki bodo v višini 9,19 milijona evrov sofinancirani s strani Ministrstva za infrastrukturo s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Potrjene operacije na dan 1. april 2021:

  1. Kolesarska povezava Celje-Laško (etapa I: Celje-Tremerje)
  2. Ureditev glavne kolesarske povezave G4 Kalce-Modrej, odsek Idrija-Mokraška vas
  3. Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji
  4. Kolesarske poti z javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo
  5. Ureditev kolesarske poti od mesta Litija do naselja Pogonik
  6. Izgradnja hodnika in kolesarske steze Cerknica–Dolenje Jezero
  7. Južna kolesarska povezava v občini Beltinci in Črenšovci
  8. Kolesarska povezava krško–Sotelsko–Brestanica
  9. Gradnja kolesarskih povezav na območju občine Ivančna Gorica za zagotavljanje trajnostne mobilnosti.