Skoči do osrednje vsebine

Nasilje je kaznivo

V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij si prizadevamo za izvajanje kakovostne strokovne obravnave zaprtih oseb. V tem okviru izvajamo različne posebne oblike obravnav zaprtih oseb, tudi obravnavo povzročiteljev nasilja.

Za zaprte osebe in obiskovalce smo pred časom že zagotovili dostop do zloženk, s katerimi so obveščeni o možnosti iskanja pomoči v primeru povzročanja nasilja in v primerih, če se prepoznajo kot žrtve nasilja. V okviru čim širšega kroga naslovnikov, ki jih želimo ozaveščati o nesprejemljivosti nasilja, smo sedaj poskrbeli tudi za prevode vsebin informativne zloženke »Nasilje je kaznivo« v angleški, nemški in italijanski jezik.

V zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu poteka delo s povzročitelji nasilja z vključevanjem v različne oblike obravnave. V programe treningov socialnih veščin se vključujejo obsojenci, ki so povzročitelji kaznivih dejanj z elementi nasilja, obsojenci z zgodovino nasilniškega vedenja in tisti, pri katerih je razvidno, da so bili v času prestajanja kazni psihično, fizično, spolno ali ekonomsko nasilni do drugih. Namen programa je učenje socialnih veščin s ciljem ustavljanja nasilja, preprečevanja nadaljnjega nasilja in priprave na življenje brez uporabe nasilja. Uspešno sodelovanje v programu je eden od pomembnih kriterijev pri zmanjševanju tveganih oblik vedenja.

V obravnavo v zavodih se vključujejo obsojenci, ki si ugodnosti zunaj zavoda še niso pridobili in se ne morejo vključiti v programe zunaj zavoda. V letu 2020 se je v skupinsko obravnavo v zavodu vključilo 115 obsojencev, 48 obsojencev pa v individualno obravnavo.

Obsojenci tekom srečanj izražajo zadovoljstvo, da so z učenjem veščin nenasilne komunikacije pričeli prepoznavati vzorce nasilnega vedenja, da pričenjajo razumeti posledice nasilnega vedenja in se učiti konstruktivnega izražanja čustev, čeprav imajo prej odklonilno stališče do vključitve v program. Veliko povzročiteljev nasilja ima pridružene težave zaradi uživanja alkohola in drog, zato jih usmerjamo tudi v programe pomoči zaradi škodljivega uživanja psihoaktivnih snovi.

Obsojenci se vključujejo tudi v druge oblike dela s povzročitelji nasilja, ki potekajo izven zavoda in jih vodijo strokovnjaki Društva za nenasilno komunikacijo in Združenja za razvoj nenasilnih odnosov, s katerimi dobro sodelujemo. Kontinuirana oblika dela s povzročitelji nasilja, ki se začne v zavodu in nadaljuje izven zavoda v času prestajanja kazni zapora se je pri delu s povzročitelji nasilja izkazala kot dobra praksa, saj posamezniki sodelujejo v teh programih tudi po prestani kazni.

Zloženke "Nasilje je kaznivo!" skupaj s prevodi v Oddelku Novo mesto

Zloženke "Nasilje je kaznivo!" skupaj s prevodi v Oddelku Novo mesto | Avtor Ministrstvo za pravosodje