Skoči do osrednje vsebine

Prvo letošnje srečanje ambasadorjev inovativnosti v znamenju Inovacijskega barometra

V petek, 2. aprila 2021, je potekalo prvo letošnje srečanje ambasadojev inovativnosti. V ospredju dogodka je bilo prihajajoče merjenje inovacijske zrelosti, ki ga bomo v letošnjem letu skupaj s spremembo metodologije preimenovali v Inovacijski barometer. Merjenje inovacijske zrelosti v organih državne uprave bomo letos sicer merili že tretjič. Tokrat je to merjenje še toliko bolj pomembno, saj smo v zadnjem letu priča popolnoma drugačnim razmeram, ki so posledica epidemije nalezljive bolezni COVID-19, ki je v veliki meri predrugačila naša življenja in tudi delovnike. Več je dela na domu, povišala se je tudi prilagodljivost delovnih mest. Vse to je v določeni meri vplivalo tudi na uporabo inovativnih metod dela, katerih uporaba je sedaj pomembnejša kot kdaj koli prej.

Simbolična fotografija rok ki sežejo skupaj.

Skupnost

V uvodnem delu sestanka z ambasadorji inovativnosti smo predstavili prenovljeni način merjenja inovacijske zrelosti, ki bo od letos tudi mednarodno primerljivo. Osnovna vprašanja v vprašalniku ostajajo enaka, saj ne želimo izgubiti primerljivosti s preteklimi leti, smo ga pa dopolnili v delu, ki se nanaša na uvedbo novosti ali izboljšave na posameznih organih. Za naše potrebe in okolje smo prilagodili mednarodno metodologijo Copenhagen manual, ki jo za merjenje inovativnosti uporablja že več kot 20 držav.

Tako v primeru, ko v letih 2018-2020 v okviru organa ni bila uvedena bistvena novost ali izboljšava, vprašalnik ni skoraj nič daljši kot v preteklih letih, v primeru, da pa je bila uvedena novost ali izboljšava, pa je spletni vprašalnik daljši, saj si želimo v analizo zajeti čim več dobrih praks, kar je zelo pomembno za deljenje dobrih in slabih praks in posledično napredek znotraj organov in celotne družbe.

Pričakujemo, da bo tako letos odziv na vprašalnik še boljši, saj je zaradi spremenjenega načina dela vsak izmed nas čutil posledice "inovativnosti" na delovnih mestih. Poročilo analize za leto 2020 bo predvidoma na voljo konec meseca maja.

Ob koncu sestanka smo ambasadorjem predstavili tudi prihajajoče aktivnosti na projektu in napovedali nov krog izzivov in usposabljanj. Na področju inovativnosti v državni upravi tako pričakujemo, da bo tudi leto 2021 zelo pestro in da bomo naredili naslednji korak k implementaciji načel Deklaracije o inovativnosti v javnem sektorju, ki jo je podpisalo 41 držav pod okriljem OECD.