Skoči do osrednje vsebine

Predlogi za začasno zadržanje določbe o izstopu iz države niso utemeljeni

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje glede začasnega zadržanja 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga pošlje Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

Vlada meni, da predlogi za začasno zadržanje izvrševanja določbe tega odloka niso utemeljeni.

Izpodbijani 11. člen osebam s prebivališčem v Republiki Sloveniji določa pogoje za potovanje v države oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu, z opredelitvijo splošnih (prebolevniki in cepljeni) in posebnih izjem.

32. člen Ustave RS določa, da ima vsakdo pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in se vanjo kadarkoli vrne. Ta pravica se sme omejiti z zakonom, vendar samo, če je to potrebno, da bi se zagotovil potek kazenskega postopka, da bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, se zavaroval javni red, ali če to zahtevajo interesi obrambe države.

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) v 1. točki prvega odstavka 39. člena določa, da kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, lahko vlada tudi določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo, in za prihod iz teh držav. Odlok je bil izdan ob upoštevanju 120. člena Ustave RS, ki določa samostojno delovanje upravnih organov v okviru in na podlagi Ustave RS in zakonov, ter na podlagi 39. člena ZNB in predstavlja konkretizacijo omejitve, ki jo je na podlagi drugega odstavka 32. člena Ustave RS že določil ZNB.

Ukrepi delne omejitve gibanja ljudi, med njimi določitev pogojev za izstop iz države, so bili sprejeti ob upoštevanju dognanja epidemiološke in infektološke stroke, usmerjeni pa so v prepoved in omejevanje socialnih stikov med prebivalstvom. Ti ukrepi so po mnenju zdravstvene stroke med najučinkovitejšimi za preprečevanje širjenja COVID-19. Hkrati so bili ti ukrepi v skladu z načelom sorazmernosti sprejeti kot skrajni, ko z drugimi ukrepi po ZNB ni bilo mogoče preprečiti širjenja bolezni.

Epidemiološka situacija po svetu se drastično slabša. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) to pripisuje tudi mutacijam oziroma novim različicam virusa. Podatki ECDC kažejo, da se v večini sosednjih držav oziroma administrativnih enot držav v zadnjih dveh tednih drastično slabšajo. Povprečna 14-dnevna incidenca se je tako dvignila v vseh avstrijskih zveznih deželah, v večini hrvaških županij, v vseh madžarskih regijah in v večini italijanskih pokrajin. Slabše je tudi stanje v Sloveniji. Kot je zdravstvena stroka že večkrat navedla, noben od ukrepov proti širjenju nalezljive bolezni COVID-19 ni sam po sebi ključen za preprečevanje širjenja, ampak je ključen skupek vseh ukrepov.

Odločitev o zaostrovanju režima na meji je bila sprejeta na podlagi priporočila zdravstvene stroke ob upoštevanju poslabšanja epidemioloških razmer. Navsezadnje tudi ECDC priporoča omejitev vseh nenujnih potovanj.

Namen ukrepa je, da se z omejitvijo potovanj v države oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu prepreči oziroma omeji možnost socialnih stikov in s tem možnost okužbe zdravih oseb. Pri tem je po mnenju vlade irelevantno, ali se oseba, ki odhaja v t. i. rdečo državo, pred odhodom testira ali ne, saj možnost okužbe v teh državah ni nič manjša za testirane in netestirane osebe (je pa manjša za cepljene in prebolele osebe). Posledično se tako omeji tveganje za dodatno zdravstveno obravnavo morebitnih novih okuženih oseb ob njihovi vrnitvi v Slovenijo in prenos nadaljnje okužbe. Tudi ECDC opozarja, da so zaščitni ukrepi v državah različni in da je zelo različno tudi zagotavljanje njihovega spoštovanja.

Vlada poudarja, da je ukrep začasen, saj odlok velja do 12. aprila 2021. Določa tudi izjeme za izstop iz države, ki so omejene na najbolj nujne za zagotavljanje delovanja države in gospodarstva, šolanja ter na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje in življenje.

Vlada meni, da so zatrjevane škodljive posledice in navedbe glede težke popravljivosti škodljivih posledic, ki jih navajajo pobudniki v predlogih za zadržanje, neutemeljene, saj zlasti z vidika časovne veljavnosti odloka ni pričakovati, da bodo zatrjevane škodljive posledice nastale.

Vlada zaključuje, da bi začasno zadržanje 11. člena odloka lahko povzročilo težko popravljive škodljive posledice za javno zdravje, saj bi v državi prišlo do dodatnega (strmega) naraščanje krivulje okužb, kar bi lahko posledično narekovalo potrebo po še hujših ukrepih na drugih področjih (gospodarstvo, šolstvo …).

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve