Skoči do osrednje vsebine

Uprava za probacijo zaznamuje tretje leto uspešnega dela

Uprava za probacijo (UPRO) ima ključno vlogo v okviru izvrševanja kazni in ukrepov v skupnosti, pri čemer se osebe, ki so napotene v probacijo, vključuje v družbo in se jim nalaga izpolnitev določenih obveznosti in nalog s ciljem odvračanja od ponavljanja kaznivih dejanj.

Slovenija je na področju izrekanja in izvrševanja skupnostnih sankcij v zadnjih treh letih naredila velik napredek: sprejet je bil Akcijski načrt ustanovitve probacije, sprejet Zakon o probaciji, sama nacionalna služba pa je uspešno pričela z delovanjem aprila 2018. V nekaj letih smo tako uspeli razviti nacionalni sistem izvrševanja skupnostnih sankcij, ki so ga tudi v Evropi prepoznali kot primer dobre prakse na področju razvoja probacijskih služb. Med drugim je UPRO s strani Evropskega probacijskega združenja prejel priznanje v kategoriji razvoja nacionalnih probacijskih služb za posebne dosežke pri razvoju skupnostnih sankcij.

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič  je ob obeležitvi tretjega leta delovanja Uprave za probacijo povedala, da je razvoj skupnostnih sankcij ena od njenih prioritet. Ob tem pa se je zahvalila vsem na Upravi, ki svoje delo opravljajo tako predano in strokovno, za sodelovanje pa se je zahvalila tudi vsem izvajalcem sankcij, ki osebo sprejmejo na izvrševanje dela v splošno korist.