Skoči do osrednje vsebine

Poziv delodajalcem k ukrepom ob povečanem širjenju okužbe z virusom Sars-Cov-2

Zaradi omejevanja epidemije ob povečanem širjenju okužb z virusom Sars-Cov-2 je Vlada Republike Slovenije sprejela nove ukrepe, z veljavnostjo od 1. do vključno 11. aprila 2021. Med pomembne ukrepe sodi tudi organiziranje dela na domu, kjer delovni proces to omogoča. Delodajalce oziroma predstavnike vodstva v vseh dejavnostih zato pozivamo, da kjer je to le mogoče, ponovno ali dodatno omogočite opravljanje dela od doma in s tem kar najbolj prispevate k varovanju zdravja in življenja svojih zaposlenih in obvladovanju epidemije v Sloveniji.

Opravljanje dela na domu je izjemno učinkovit kolektivni ukrep zagotavljanja varnega in zdravega dela, saj lahko zajame veliko število delavcev, tveganje na delovnih mestih pa zniža na najmanjšo možno mero ali ga celo odpravi. V prvem valu epidemije je prav ta ukrep delodajalcev v veliki meri doprinesel k uspešni zajezitvi okužb v Sloveniji. Ob tem še pojasnjujemo, da delodajalci lahko delo na domu sprejmejo tudi enostransko, kot ukrep zagotavljanja varnega in zdravega dela. Ukrep lahko sprejmejo ne le v času, ko je razglašena epidemija, temveč tudi v okoliščinah, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 (npr. upoštevanje karantene, samoizolacije in drugih posebnih ukrepov, med katere sodijo tudi ukrepi, ki jih sprejme delodajalec zaradi omejitve tveganja za okužbo).

V pomoč pri urejanju in organiziranju dela na domu vam posredujemo povezavo na zbrane informacije instituta dela na domu: povezava.

Prijava dela na domu na Inšpektorat RS za delo je enostavna. Informacije o tem so zbrane na spletni povezavi: povezava.

Zavedamo se, da tovrstne hitre prilagoditve lahko predstavljajo izziv za delodajalce, hkrati pa vemo, da smo pri obvladovanju epidemije lahko uspešnejši, če vsi prispevamo v največji možni meri.

Delodajalce oziroma predstavnike vodstva v vseh dejavnostih zato pozivamo, da kjer je to le mogoče, ponovno ali dodatno omogočite opravljanje dela od doma in s tem kar najbolj prispevate k varovanju zdravja in življenja svojih zaposlenih in obvladovanju epidemije v Sloveniji.