Skoči do osrednje vsebine

Četrta redna seja delovne skupine za lokalno samoupravo

Danes so se četrtič sestali člani delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Seja, prva v letošnjem letu, je tudi tokrat potekala na daljavo, udeležili pa so se je predstavniki vseh treh reprezentativnih združenj občin (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije).
ekran spletnega dogodka, na njem udeleženci (Boštjan Koritnik, Robert Smrdelj, Peter Pogačar,  Peter Misja, Jasnima Vidmar, Matjaž Rakovec)

člani delovne skupine in gostje na spletnem dogodku | Avtor: MJU

1 / 3

Zbrani so razpravljali o noveli Zakona o javnem naročanju, prenovi plačnega sistema, vključno s plačami funkcionarjev, o predsedovanju Slovenije Svetu EU 2021, članicam in članom delovne skupine pa so bili predstavljeni tudi izsledki raziskave »Fiskalna kapaciteta občin v Sloveniji«, ki celovito obravnava prihodke slovenskih občin.

Minister Koritnik je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da se člani delovne skupine redno sestajajo kljub dogajanju povezanim z epidemijo virusa Covid – 19. »Redno sodelovanje je ključ do uspeha, to smo člani delovne skupine dokazali že pri pripravi Zakona o finančni razbremenitvi občin, in prepričan sem, da bomo tako dobro sodelovali tudi v prihodnje,« je še dodal minister.

Minister je skupaj z generalnima direktorjema direktoratov za javno naročanje in javni sektor, Sašom Matasem in Petrom Pogačarjem, županjam in županom predstavil predlog novele Zakona o javnem naročanju ter predlog prenove plačnega sistema v javnem sektorju. Novela zakona o javnem naročanju prinaša bolj učinkovito, gospodarno in fleksibilno javno naročanje ter njegovo administrativno razbremenitev (zmanjšanje birokratskih opravil pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo in umeščanje objektov v prostor, racionalizacijo zahtev po poročanju gospodarskih subjektov, poenostavitev postopkov javnega naročanja, zvišanje praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve, poenostavitev birokratskih postopkov za zaposlovanje iz tujine). Prav tako pa bo prinesel tudi informatizacijo javnega naročanja. To bomo dosegli z nadgradnjo informacijskega sistema e-JN.

Državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Gašper Dovžan je v nadaljevanju zbranim predstavil potek in prioritetna področja v času predsedovanja Slovenije Svetu EU, ki se bo začelo 1. julija 2021. Na ministrstvu bomo največ pozornosti namenili digitalizaciji, kibernetski varnosti in umetni inteligenci. Lokalnim skupnostim pa bo posvečen eden prvih dogodkov predsedovanja, ki bo na sporedu 8. julija 2021, zajel pa bo področji čezmejnega sodelovanja občin ter prihodnosti pametnih mest in vasi.

Ob koncu je dr. Irena Bačlija Brajnik s Fakultete za družbene vede zbranim predstavila izsledke raziskave »Fiskalna kapaciteta občin v Sloveniji«, ki celovito obravnava prihodke slovenskih občin.

Delovna skupina za lokalno samoupravo, ki je bila ustanovljena na pobudo ministra Boštjana Koritnika, ki delovno skupino tudi vodi, sicer obravnava ukrepe izvajanja politike ministrstva na področju lokalne samouprave, predloge predpisov, ki vplivajo na delovanje lokalne samouprave, druge pomembne odločitve na področju lokalne samouprave in druge teme, za katera delovna skupina oceni, da pomembno vplivajo na delovanje lokalne samouprave. Sestaja se najmanj enkrat na tromesečje.