Skoči do osrednje vsebine

Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

S 1. 4. 2021 začne teči rok za oddajo vloge za pridobitev podpore za prestrukturiranje vinogradov in rok za oddajo izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov. Rok za oddajo vloge in izjave se izteče 15. 6. 2021.

Vnos vloge in izjave ter pooblastilo za vnos vloge ali zahtevka (kadar vloge ali zahtevka ne vnaša vlagatelj sam) poteka elektronsko preko aplikacije Tržni ukrepi v okviru E-kmetije. Izpolnjeno pooblastilo se skenirano pošlje na elektronski naslov: skt-podpora.aktrp@gov.si. Pooblastilo ima veljavnost 2 leti, zato za vlagatelje, za katere je bilo pooblastilo poslano že v preteklem letu, pooblastila ni potrebno ponovno predložiti.

Agencija poziva vlagatelje, da pravočasno uredijo dovoljenja za ponovno zasaditev trte in vpise v Register kmetijskih gospodarstev na upravni enoti.

Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo na naslednjih elektronskih naslovih:

 - vin-ukrepi.aktrp@gov.si (vsebinska vprašanja, ki se tičejo ukrepa),

 - skt-podpora.aktrp@gov.si (pooblastila in vprašanja oz. težave v zvezi z aplikacijo Tržni ukrepi)

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja