Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 38. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

3A. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

4. Predlog mnenja in amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5A. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Vlade Republike Slovenije, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

5B. Predlog koledarja državnih proslav in prireditev v letu 2021, Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

6. Predlog sklepa o določitvi višine stroška dnevne materialne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

7. Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 do leta 2022, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

8. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu ter v magistrske študijske programe druge stopnje s koncesijo Univerze v Novi Gorici, Nove univerze, Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije ter Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici za študijsko leto 2021/2022, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

9. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2021/2022, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

10. Predlog sklepa o določitvi Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za zavezanca za organiziranje obveznega varovanja, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Predlog sklepa o določitvi družbe Petrol, Slovenske energetske družbe, d. d., za zavezanca za organiziranje obveznega varovanja, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13. Predlog soglasja k Sklepu o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

14. Predlog za izdajo soglasja k Statutu Zbornice izvršiteljev Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

15. Predlog soglasja k Spremembama Statuta Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

16. Predlog poslovnega in finančnega načrta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

17. Predlog sklepa o odprtju proračunskih postavk in zagotovitvi pravic porabe pri Ministrstvu za zunanje zadeve, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

18A. Izhodišča za videokonferenčni pogovor ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa s podpredsednikom Evropske komisije za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritisom Schinasom 31. marca 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

19. Izhodišča za pogovore ob obisku evropske komisarke Ylve Johansson v Sloveniji na bilateralnem srečanju z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom in ministrom za zunanje zadeve dr. Anžetom Logarjem 22. in 23. aprila 2021 v Ljubljani, Poročevalec: Aleš Hojs

20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za evropske zadeve 23. februarja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

21. Informacija o nameravanem podpisu Memorandumov o soglasju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in posameznimi državami članicami EU o uvedbi skupnih patrulj in drugih skupnih oblik ukrepanja za obvladovanje nezakonitih migracij na državni meji Republike Slovenije z Republiko Hrvaško, Poročevalec: Aleš Hojs

22. Predlog spremembe sklepa o vodenju koordinacije projekta nadaljevanja skupne razstave med republikami Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Severno Makedonijo, državami naslednicami nekdanje SFRJ in Črno goro in državo Bosno in Hercegovino v spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau Więźniów Poljska, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

24. Informacija o udeležbi ministrice za pravosodje mag. Lilijane Kozlovič na videokonferenci na visoki ravni Varstvo ranljivih odraslih v Evropi – pot naprej 30. marca 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

25. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja dr. Stanislava Raščana na OECD-MENA ministrski konferenci na temo obnove regije Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, ki bo potekala v virtualni obliki 1. aprila 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

26. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 19. februarja 2021 na Dunaju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

27. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z dodatki za delo med epidemijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi z zaščito muzejske dejavnosti v gradu Cmurek na Tratah pri Šentilju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi s plačami novinarjev na Slovenski tiskovni agenciji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Marka Koprivca v zvezi z represijo nad dijaki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s kaznovalno politiko v prekrškovnih zadevah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo ukrepov za večjo dostopnost do zdravnika na primarni ravni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem post-covid-19 rehabilitacij, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z uvajanjem malčkov in malčic v VVZ, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

35. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi z izplačilom kriznega dodatka za študente, ki študirajo v tujini, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec