Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 38. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog ugotovitve javne koristi za obremenitev nepremičnine s trajno služnostjo in omejitev pravice uporabe za določen čas zaradi prestavitve plinovoda M-4, ki je posledica gradnje državne ceste od avtoceste A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog odvzema statusa javnega dobra na nepremičnini v k. o. 615 Vukovje, Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Predlog odvzema statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. 2606 Semedela in v k. o. 2606 Semedela, Poročevalec: Jernej Vrtovec

4. Predlog vpisa lastninske pravice v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. na nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Podmežaklja (Počivališče Jesenice), Poročevalec: Jernej Vrtovec

5. Predlog vpisa lastninske pravice v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. na nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Draga (Počivališče Podsmreka), Poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Predlog vpisa lastninske pravice v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. na presežnem zemljišču, pridobljenem za potrebe gradnje avtocest, Poročevalec: Jernej Vrtovec

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

7. Predlog Spremembe priloge 1 sklepa Vlade RS št. 10003-19/2013/8 z dne 11. 7. 2013 - Seznam delovnih mest v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju, Poročevalec: dr. Anže Logar

9. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. I U 369/2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

10. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v upravnem sporu opr. št. I U 438/2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

10A. Predlog soglasja k Predlogu o dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2020 generalnemu direktorju in namestnikoma generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

10B. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob trajni premestitvi iz Uprave Republike Slovenije za javna plačila v Kabinet ministra Ministrstva za finance, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

10C. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto direktor Uprave avtocestne policije v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

11. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Calgaryju, v Kanadi, Poročevalec: dr. Anže Logar

12. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Caloundri, v Avstraliji, Poročevalec: dr. Anže Logar

13. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

14. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

15. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

16. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za logistiko in nabavo v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Aleš Hojs

17. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za migracije v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Aleš Hojs

18. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za upravne notranje zadeve v Ministrstvu za notranje zadeve, Poročevalec: Aleš Hojs

19. Predlog imenovanja članov strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

20. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Podbrdo, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

21. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Doma starejših občanov Kamnik, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

22. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, Poročevalka: dr. Simona Kustec

23. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške proge Divača – Koper, Poročevalec: Jernej Vrtovec

24. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za spremljanje aktivnosti na področju migracij, Poročevalec: Aleš Hojs