Skoči do osrednje vsebine

Konzultacije generalnih direktorjev za evropske zadeve Slovenije in Slovaške

Generalna direktorica za zadeve Evropske unije veleposlanica Barbara Sušnik je danes preko videokonferenčne povezave opravila dvostranske konzultacije s Slovaško. Z generalnim direktorjem za evropske zadeve v slovaškem zunanjem ministrstvu Tomášom Kozákom sta izmenjala stališča glede aktualnih dvostranskih, evropskih in mednarodnih vprašanj.

pred računalnikom

Generalna direktorica Barbara Sušnik med konzultacijami | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 2

Sogovornika sta izrazila zadovoljstvo nad odličnimi odnosi med državama, na kar kažejo tudi redni stiki na najvišjih ravneh. Strinjala sta se, da državi dvostranske odnose uspešno nadgrajujeta z regionalnim sodelovanjem, predvsem v formatu Central 5, pobudi Tri morja in razširjenem formatu Višegrajske skupine.

Osrednjo pozornost sta namenila aktualnim evropskim vsebinam. Generalna direktorica Sušnik je sogovorniku predstavila potek priprav ter ključne vsebinske prioritete predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. Pri tem je izpostavila zlasti krepitev odpornosti Unije proti različnim krizam, gospodarsko prenovo Unije, letni dialog o vladavini prava, nadaljevanje procesa širitve EU na Zahodni Balkan in krepitev transatlantskih odnosov. Posebej je izpostavila Konferenco o prihodnosti Evrope, saj bo imela Slovenija kot predsedujoča Svetu EU in s tem članica predsedstva konference, posebno vlogo pri njeni izvedbi. Ob tem je izpostavila željo Slovenije za ustrezno vključenost nacionalnih parlamentov ter nujnost, da imajo državljani kljub razmeram pandemije dovolj časa in možnosti za razpravo, saj bo le tako zagotovljena ustrezna demokratična legitimnost celotnega procesa. Slovaška stran je podprla prednostne naloge slovenskega predsedovanja in izrazila interes za sodelovanje pri temah skupnega interesa. Sogovornika sta se strinjala, da bo slovensko predsedovanje Svetu EU odlična priložnost za dodatno krepitev dialoga med državama. 

Sogovornika sta izmenjala informacije o ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in poudarila pomen solidarnosti ter skupnih evropskih rešitev pri spopadanju s to zdravstveno krizo in njenimi posledicami. Glede Mehanizma za okrevanje in odpornost sta izrazila prepričanje, da je njegova pravočasna implementacija ključnega pomena za uspešno premostitev gospodarskih, družbenih in javnofinančnih posledic epidemije. 

Generalna direktorja Sušnik in Kozák sta izmenjala poglede tudi o drugih aktualnih evropskih temah, med katerimi sta posebno pozornost namenila vprašanju zelene prenove in iskanju dogovora o predlogu pakta o migracijah in azilu. 

Glede mednarodnih tem sta pozornost namenila predvsem pomorskim aktivnostim Turčije v vzhodnem Sredozemlju ter odnosom med Unijo in Rusko federacijo. Glede prvega sta se zavzela za umiritev razmer in začetek konstruktivnega dialoga. Pozdravila sta namero Evropskega sveta, da ponovno obravnava to vprašanje na enem izmed prihodnjih srečanj. Glede Ruske federacije sta se sogovornika strinjala, da je spoštovanje osnovnih državljanskih svoboščin in človekovih pravic ključnega pomena. Hkrati sta se strinjala, da je potrebno nadaljevati sodelovanje z Rusko federacijo na področjih skupnega interesa.