Skoči do osrednje vsebine

193. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor Ustavnemu sodišču glede ocene ustavnosti določenih členov odloka o začasni omejitvi gibanja in zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Omejitev stikov je med najučinkovitejšimi ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odgovor glede navedb pobudnika v postopku za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih ter v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list Republike Slovenije, številka 147/20 in 151/20) in tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, številka 155/20, 159/20 in 163/20) in ga pošlje Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

Vlada je Ustavnemu sodišču v preteklosti že posredovala odgovore glede pobude pobudnika gospoda Igorja Vuksanovića. Prav tako je Ministrstvo za notranje zadeve Ustavnemu sodišču posredovalo dodatna pojasnila in dokumente, iz katerih so razvidne strokovne podlage, ki so utemeljevale oziroma utemeljujejo podaljševanje ukrepa omejitve gibanja v nočnem času.

Vlada v celoti vztraja pri vseh dosedanjih navedbah. Ponovno navaja, da so bili ukrepi delne omejitve gibanja, med njimi prepoved gibanja v nočnem času, sprejeti z namenom preprečevanja in omejevanje socialnih stikov med prebivalstvom, saj so ti ukrepi po mnenju zdravstvene stroke med najučinkovitejšimi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Ukrep prepovedi gibanja v nočnem času niti neposredno niti posredno ne prepoveduje druženj v zasebnih prostorih. Glede na namen ukrepa pa vpliva na obseg socialnih stikov (druženj) na javnem kraju in tudi v zasebnih prostorih ter posledično (so)prispeva k nižanju števila okuženih s COVID-19.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Odloki glede omejevanja zbiranja sledijo cilju zagotavljanja javnega zdravja

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odgovor na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, številka 27/21, 30/21, 35/21 in 40/21), tretjega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, številka 27/21, 30/21 in 35/21), drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, številka 147/20 in 151/20), drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, številka 155/20, 159/20 in 163/20), drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, številka 181/20), drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, številka 182/20), drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, številka 186/20 in 192/20) in drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, številka 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21 in 25/21) in ga pošlje Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

Vlada poudarja, da je ukrep začasne omejitve shodov, ki je tako kot številni drugi že sprejeti ukrepi, z namenom preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, usmerjen v prepoved in omejevanje socialnih stikov, kar je eden izmed najučinkovitejših ukrepov proti širjenju nalezljive bolezni, sprejet na podlagi 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih. V tem členu je namreč določeno, da lahko vlada med ukrepi za zajezitev vnosa ali širitve določene nalezljive bolezni v Republiki Sloveniji prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni. Izdani odloki predstavljajo konkretizacijo omejitev, ki jih je na podlagi tretjega odstavka 42. člena Ustave RS že določil Zakon o nalezljivih boleznih in sledijo legitimnemu cilju zagotavljanja javnega zdravja, saj je že v uvodni določbi odlokov jasno določeno, da so izdani zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Vlada v zvezi z navedbami pobudnikov, da so bili odloki sprejeti z namenom, da bi preprečevala shode, na katerih bi se lahko kritiziralo njeno delo, navaja, da s sprejetimi odloki ni prepovedovala zgolj in samo javnih shodov, temveč do 14. februarja 2021 tudi vse prireditve, slavja, praznovanja in poroke, torej vse oblike zbiranj, ki so bile po mnenju stroke nevarne za prenos nalezljive bolezni.

Vlada vse ukrepe omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi kot tudi njihove postopne sprostitve pripravlja in sprejema v skladu z najnovejšimi dognanji epidemiološke in infektološke stroke glede na dejavnike tveganja za možnost prenosa bolezni in v skladu z Načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

Ukrep začasne prepovedi shodov nima takšne narave, da bi lahko govorili o najintenzivnejših posegih države v človekove pravice oziroma ne gre za posege, ki bi pomenili razveljavitev človekovih pravic, ampak gre za njihovo začasno omejevanje v skladu s 15. členom Ustave RS. Glede navedb pobudnikov, da je določitev dovoljenega števila za shode 10 oseb arbitrarna, vlada meni, da gre za številko (enako tudi za ostala zbiranja), ki še ne predstavlja dodatnega tveganja za poslabšanje epidemiološkega stanja.

Vlada meni, da so zatrjevane neskladnosti z Ustavo RS neutemeljene in da je ravnala v skladu z načelom pravne države, na podlagi nujnih razlogov in po načelu sorazmernosti uvedenih ukrepov.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve