Skoči do osrednje vsebine

11. zasedanje Odprte delovne skupine za staranje

Danes se začenja 11. zasedanje Odprte delovne skupine Organizacije združenih narodov (OZN) za staranje, ki bo trajalo do 1. aprila 2021. Letošnje zasedanje se bo, poleg Visokega panela o vplivu pandemije covid-19 na starejše, osredotočilo še na Pravico do dela in dostop do trga dela ter Dostop do pravosodja za starejše.
sedi pred kamero

Vodja Odprte delovne skupine za staranje, dr. Stanislav Raščan | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

Slovenijo, ki je tudi članica biroja Odprte delovne skupine za staranje, na zasedanju vodi državni sekretar dr. Stanislav Raščan, ki je v okviru uvodne splošne razprave podal nacionalno izjavo. V njej je pozdravil nedavno objavljeno Zeleno knjigo o staranju, ki predstavlja odgovor Evropske komisije na problematiko staranja ter pravic starejših in se navezuje na Agendo Združenih narodov 2030 za trajnostni razvoj in Dekado Združenih narodov za zdravo staranje. V izjavi je državni sekretar dr. Raščan omenil tudi dragocen prispevek neodvisne izvedenke za človekove pravice starejših Claudie Mahler, ki je v svojem nedavnem poročilu opozorila na slabosti sedanjega mednarodnega pravnega okvira in na potrebo po njegovi krepitvi.

Tokratno zasedanje bo največji del srečanja namenilo visokemu panelu v obliki interaktivne ekspertne razprave o covid-19 in vplivu pandemije na starejše. Pregledali se bodo ukrepi za krepitev, promocijo in zaščito človekovih pravic in dostojanstva starejših, primerjale dobre prakse in izkušnje ter vrzeli in iskanje načinov za odpravo le-teh, vključno z možnostjo novih instrumentov in ukrepov na tem področju.

Visokemu panelu bosta sledili še razprava o pravici do dela in dostopu do trga dela za starejše ter dostop do pravosodja.

Slovenija še naprej zagovarja potrebo po sprejemu mednarodnopravnega instrumenta, ki bi naslovil obstoječe vrzeli in celovito uredil varstvo in uveljavljanje človekovih pravic starejših oseb. Slovenija si dodatno prizadeva za nadaljnje iskanje širšega soglasja v mednarodni skupnosti o tem vprašanju. Pandemija covid-19 je mednarodno skupnost ponovno spomnila na potrebo po celoviti ureditvi tega področja.