Skoči do osrednje vsebine

192. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sprememba Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije, imenovala nove predstavnike sveta javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor ter razrešila glavnega zdravstvenega inšpektorja Republike Slovenije Darka Mehikića.

Sprememba Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.

Pri spremembah uredbe gre večinoma za dopolnitev oziroma spremembo posameznih delov uniforme, zaradi potreb, izkazanih na podlagi preteklih izkušenj. Posodobljena je oblika posameznih delov uniforme, in sicer kape s ščitki, slovesne uniforme, uniforme Častne enote policije in Policijskega orkestra. Dodana je uniforma za vodnike službenih psov ter dopolnjena uniforma Posebne policijske enote in Specialne enote.

Ureja se nošenje oznak v mednarodnih civilnih misijah in nošenje zgornjih delov policijske uniforme po zaključku dela v mednarodnih civilnih misijah. Zaradi specifike nalog, ki jih opravljajo policisti, napoteni v mednarodne civilne misije, se ureja tudi možnost nakupa uniform in dopolnilnih delov uniforme, ki sicer po obliki, barvi in funkcionalnosti niso tipični oziroma standardni deli uniform slovenske policije in so že v osnovi razviti za posebne podnebne in klimatske razmere.

V Policiji je bila na ravni Generalne policijske uprave ustanovljena nova organizacijska enota – Uprava avtocestne policije, tako da se določa tudi njen znak.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada razrešila glavnega zdravstvenega inšpektorja Republike Slovenije Darka Mehikića

Vlada je razrešila Darka Mehikića s položaja glavnega zdravstvenega inšpektorja Republike Slovenije, in sicer z dnem 30. 3. 2021.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada imenovala nove predstavnike sveta javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor

Vlada je razrešila dosedanje predstavnike in imenovala nove predstavnike sveta javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor.

V svetu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor je vlada kot predstavnike ustanovitelja razrešila dosedanje člani Jožeta Šabedra, Stanislava Natererarja in Srečka Felixa Krope.

V Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor je za preostanek mandata, do 4. 9. 2021, za predstavnike ustanovitelja imenovala Kazimirja Miksića, Federica Victorja Potočnika ter Simona Trpina.

Razrešitev članov je v skladu z določbami Protokola o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki določajo, da se predstavnika ustanovitelja v svetu javnih zdravstvenih zavodov lahko razreši na željo predstavnika ustanovitelja ali na predlog ministra.

Imenovani kandidati za nove člane izpolnjujejo pogoje za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda.

Vir: Ministrstvo za zdravje