Skoči do osrednje vsebine

Minister Poklukar predstavil posodobljeno nacionalno strategijo cepljenja

»Osnovni cilj strategije je zmanjšati umrljivost zaradi COVID-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka koronavirusne bolezni pri posameznikih in razbremeniti zdravstveni sistem." Kot je še poudaril minister za zdravje, želi Vlada Republike Slovenije z novo strategijo omogočiti ponoven zagon gospodarstva, ponovno vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v kulturi in socialno življenje ter ostale aktivnosti, ki so zaradi krize omejene. Zato je potrebno najprej cepiti skupine prebivalstva, ki imajo večje tveganje za težji potek bolezni in smrt zaradi COVID-19 in nato v čim krajšem času doseči čim boljšo precepljenost prebivalstva, vsaj 60 % (1.200.000 prebivalcev). Nova nacionalna strategija stopi v veljavo s 1. 4. 2021.

Janez Poklukar za govorniškim pultom v vladnem tiskovnem središču.

Minister za zdravje Janez Poklukar je predstavil posodobljeno nacionalno strategijo cepljenja. | Avtor: UKOM

Osnovni cilj strategije je zmanjšati umrljivost zaradi COVID-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka koronavirusne bolezni pri posameznikih in razbremeniti zdravstveni sistem. Kot je še poudaril minister za zdravje, želi Vlada Republike Slovenije z novo strategijo omogočiti ponoven zagon gospodarstva, ponovno vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v kulturi in socialno življenje ter ostale aktivnosti, ki so zaradi krize omejene. Zato je potrebno najprej cepiti skupine prebivalstva, ki imajo največje tveganje za težji potek in smrt zaradi COVID-19 in nato v čim krajšem času doseči čim boljšo precepljenost prebivalstva, vsaj 60 % (1.200.000 prebivalcev).

Kot je na današnji novinarski konferenci Vlade še povedal minister za zdravje Janez Poklukar, so v skladu z novo strategijo cepljenja, cepiva vseh proizvajalcev namenjena vsem skupinam prebivalstva. Razdelilnik cepiv je vezan na prednostne skupine in količino cepiv, ki so na voljo, zato glede na zelo omejene količine cepiv proti COVID-19 v trenutni situaciji med cepivi ni možno izbirati.

Prednostne skupine za cepljenje so:

  • zdravstveni delavci in sodelavci (vključuje vse zaposlene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in vse, ki sodelujejo v delovnem procesu zdravljenja in nege pacientov in prihajajo s pacienti v neposreden stik) ter zaposleni in oskrbovanci v domovih starejših občanov in socialno-varstvenih zavodih,
  • osebe stare 70 let in več; posebej ranljivi kronični bolniki* ne glede na starost; diplomati in drugi uslužbenci Ministrstva za zunanje zadeve in drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU; tuji diplomatski predstavniki v RS; pripadniki Slovenske vojske, ki odhajajo na mirovne misije na tuje in pripadniki Policije, ki odhajajo na mirovne civilne misije na tuje; udeleženci Olimpijskih iger in Paraolimpijskih iger,
  • osebe, stare 60 let in več; kronični bolniki, stari od 18 do 59 let (ki ne sodijo v skupino posebej ranljivih kroničnih bolnikov),
  • Predsednik RS in Urad Predsednika republike, poslanci državnega zbora in državni svetniki državnega sveta (in del strokovnih služb), Vlada Republike Slovenije in Urad predsednika Vlade Republike Slovenije, Ustavno sodišče, župani in direktorji občinskih uprav, zaposleni v državni upravi in pravosodju, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje Vlade Republike Slovenije in pravosodnega sistema, Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter policiji in slovenski vojski,
  • zaposleni v sektorjih energetike, prometa, prehrane, farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam,
  • ostalo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.

V posodobljeni strategiji je podrobneje opredeljena tudi obveznost cepilnih centrov v zvezi z vodenjem cepilnih seznamov. Seznam posameznikov, predvidenih za cepljenje, mora tako obvezno vključevati: ime in priimek cepljene osebe, starost, prednostno skupino za cepljenje in druge opombe. Na podlagi tega seznama cepilni center preko portala zVEM naroči količino potrebnih odmerkov cepiva na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Hkrati z omenjenim seznamom morajo cepilni centri na cepilnem mestu imeti tudi seznam oseb, ki bodo v primeru odpovedi cepljenja s strani primarno predvidenih oseb, prejele sproščeni odmerek cepiva.