Skoči do osrednje vsebine

Vesoljska komponenta programa Copernicus in misije Sentinel

Evropska vesoljska agencija (ESA) v okviru programa Copernicus izvaja 6 operativnih misij Sentinel. Misija Sentinel zagotavlja podatke 24 ur na dan, sedem dni v tednu in vključuje radarsko in multispektralno slikanje za spremljanje kopnega, oceanov in ozračja.
Grafične podobe satelitov Sentinel.

Misije Sentinel. | Avtor: Evropska vesoljska agencija (ESA)

Primarna naloga vesoljske komponente programa Copernicus je zagotavljanje opazovanja Zemlje iz vesolja. Za tehnično usklajevanje, določitev splošne strukture sistema in njen razvoj je v skladu s prejetim pooblastilom s strani Evropske komisije odgovorna ESA, za izvajanje namenskih misij s svojega področja pa Evropska organizacija za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT).

Sentinel-1

V vsakem vremenu zagotavlja dnevne in nočne visokoločljive radarske slike za službe na kopnem in morju.

Sentinel-1A – izstrelitev 3. 4. 2014.

Sentinel-1B – izstrelitev 25. 4. 2016.

 

Sentinel-2

Omogoča visokoločljivo optično slikanje kopnega (vegetacija tal, vode, celinske plovne poti, obalna območja) in pomembno prispeva k zagotavljanju informacij, ki jih pri svojem delu uporabljajo službe za civilno zaščito.

Sentinel-2A – izstrelitev 22. 6. 2015.

Sentinel-2B – izstrelitev 7. 3. 2017.

Sentinel-3

Zagotavlja srednjeločljive optične, radarske in altimetrične podatke za storitve spremljanja morij, oceanov in kopnega. Zelo natančno in zanesljivo meri spremenljivke, kot so topografija morske gladine, temperatura na morski gladini in površini kopnega, barva oceanov in barva kopnega.

Sentinel-3A – izstrelitev 16. 2. 2016.

Sentinel-3B – izstrelitev 25. 4. 2018.

 

Sentinel-4

Namenjen je spremljanju atmosferske sestave in merjenju pojavov v atmosferi.

Izstrelitev satelita je načrtovana za leto 2023.

 

Sentinel-5

Namenjen je merjenju plinov in drugih delcev v atmosferi, predvsem za ugotavljanje onesnaženosti okolja.

Sentinel-5P – izstrelitev 13. 10. 2017. Gre za predhodnika satelita Sentinel-5, s katerim se je zagotovilo zmanjšanje podatkovne vrzeli. Področje delovanja Sentinela-5P je izvajanje atmosferskih meritev (kakovost zraka, nasilno spreminjanje podnebja, ozon in ultravijolično sevanje).

Sentinel-5 – izstrelitev satelita je načrtovana za leto 2021.

 

Sentinel-6

Zagotavlja spremljanje sprememb v višini morske gladine s pomočjo radarskega senzorja.

Sentinel-6A – izstrelitev  21. november 2020.

Sentinel-6B – izstrelitev satelita je načrtovana za leto 2025.

Misijam Sentinel-1, Sentinel-2 in Sentinel-3 je dodeljena konstalacija 4 satelitov (A, B, C in D), od katerih 2 enoti predstavljata polno operativno zmogljivost, 2 enoti pa zagotavljata nadaljnjo opazovalno zmogljivost po koncu življenjske dobe prvih 2 enot.

V pripravi je tudi že druga generacija Programa Copernicus (Copernicus 2.0). ESA načrtuje šest novih misij, s katerimi bi odpravili sedanje vrzeli in povečali zmogljivosti vesoljske komponente Copernicus. Misije se bodo ukvarjale predvsem s spremljanjem in zaznavanjem podnebnih sprememb. Primarne naloge se bodo nanašale na merjenje toplogrednih plinov, ki jih povzroči človek, predvsem ogljikovega dioksida, merjenje temperatur površja in spremljanje globine in območja ledene plošče na Arktiki.

 

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja