Skoči do osrednje vsebine

Šesti posvet o izvajanju dvojezičnosti v občinah letos o izzivih in rešitvah, ki jih je narekovala epidemija covid-19

Ministrstvo za javno upravo je organiziralo že šesti posvet o izvajanju dvojezičnosti v devetih občinah, v katerih bivata italijanska in madžarska narodna skupnost. Osrednja tema posveta je bila dvojezičnost v času epidemije covid-19. V uvodnem nagovoru je minister Boštjan Koritnik med drugim poudaril, da je treba biti tudi v zaostrenih pogojih občutljiv na dosledno uporabo dvojezičnosti.
na zaslonu minister med video-nagovorom

Udeležence posveta je uvodoma nagovoril minister za javno upravo Boštjan Koritnik | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 4

Na letošnjem posvetu, ki je zaradi nastalih razmer potekal v spletni obliki, je bila razprava osredotočena predvsem na izzive občin na dvojezičnih območjih, povezane z epidemijo covid-19. Predstavljene so bile konkretne rešitve v občinah Dobrovnik, Piran, Ankaran, Koper in Lendava.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je v uvodnem nagovoru poudaril, da se na ministrstvu močno zavedamo, da se kljub zdravstveni krizi življenje prebivalcev in s tem državne in lokalne uprave odvija naprej. Kljub temu, da smo se s takšno situacijo srečali prvič, smo kolikor hitro je bilo mogoče pripravili strokovne usmeritve za čim bolj nemoteno delovanje vseh ravni državne in lokalne uprave, torej za nemoteno funkcioniranja javnega servisa za državljane in občane. »Po najboljših močeh smo se trudili, da posamična navodila, pojasnila in priporočila pridejo do uporabnika, da se omogoči delovanje državnih organov, organov lokalnih skupnosti in javnih uslužbencev,« je dodal minister.

Postopoma in z različnimi koraki smo uvajali širok spekter ukrepov, od  osnovnih higienskih priporočil do ukrepov delnega ali popolnega omejevanja gibanja prebivalstva, ob čemer pa je pomembno, da so vsi prebivalci z ukrepi seznanjeni na način in v obliki, da so ukrepi razumljivi vsem v maternem jeziku. »Na tem mestu izražam posebno pohvalo občinam, ki so poskrbele za pripravo ustreznih informacij tudi v jeziku narodnostne manjšine. Ocenjujem, da smo v Sloveniji poskrbeli, da so vsi državljani, tudi govorci manjšinskih jezikov, seznanjeni z ustreznimi informacijami v vseh jezikih,« je še povedal minister in posebej poudaril, da smo bili na vidik dvojezičnosti pozorni tudi pri pripravi mobilne aplikacije za varovanje zdravja ljudi #OstaniZdrav ter pripravili vsebine tudi v italijanskem in madžarskem jeziku. »S tem smo pokazali zavezanost k dvojezičnosti, saj je ključnega pomena, da  oblasti s ciljnimi skupinami komunicirajo tudi v manjšinskih jezikih in s tem spoštujejo Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih.«

Že tradicionalni, vsakoletni posvet je del sistematičnega prizadevanja Ministrstva za javno upravo in devetih občin, v katerih prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, za odpravo razkoraka med predpisano in dejansko dvojezičnostjo.