Skoči do osrednje vsebine

Ministri in državni sekretarji za evropske zadeve o pripravah na Evropski svet in o začetku Konference o prihodnosti Evrope

Državni sekretar Gašper Dovžan se je udeležil videokonferenčnega srečanja ministrov in državnih sekretarjev za evropske zadeve. Poudarek tokratnega srečanja je bil na pripravah videokonference članov Evropskega sveta, ki bo konec tega tedna. V zvezi s tem je potekala izmenjava mnenj o enotnem odzivanju na pandemijo covida-19, še zlasti o preskrbi s cepivi, o skupnem in postopnem odpravljanju omejitev, ko bodo zdravstvene razmere to dovoljevale, o zelenem digitalnem potrdilu in o globalni preskrbi s cepivi.

med videkonferenco

Državni sekretar Gašper Dovžan | Avtor Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 2

Ministri in državni sekretarji za evropske zadeve so nadalje razpravljali o gospodarskih temah, predvsem o enotnem trgu, industrijski politiki, digitalizaciji in evropskem semestru. Posvetili so se tudi zunanjepolitičnim vprašanjem in se pri tem osredotočili na razmere v vzhodnem Sredozemlju.

Člani Sveta za splošne zadeve so se seznanili s potekom razprav v Svetu EU o Evropskem semestru 2021, o  časovnici njegove nadaljnje obravnave in o osnutku priporočil o ekonomski politiki evroobmočja ter izmenjali mnenja o začetku Konference o prihodnosti Evrope.

Za Slovenijo je zelo pomemben pravičen in enak dostop do cepiv v državah članicah EU glede na število prebivalcev. S tem bi lažje dosegli skupen cilj o 70 % precepljenosti evropskih državljanov do poletja. Prizadevati si je potrebno za enakopravno razdelitev cepiv ter za njihovo večjo proizvodnjo. Dobrodošla so prizadevanja za postopno in enotno odpravljanje omejitev, ko bo to mogoče, ter uvedbo digitalnega zelenega spričevala, ob tem pa upoštevati  nediskriminatorni pristop. Potrebno je zagotavljanje cepiv na globalni ravni v okviru COVAX ter pomagati državam Zahodnega Balkana. Poseben pomen je potrebno nameniti tudi pomenu digitalizacije in digitalnemu kompasu, ki je koristno orodje za preobrazbo Evrope v naslednjem desetletju. Temu morajo slediti tudi pravni okvir na tem področju in uravnotežen digitalni razvoj držav članic, še zlasti na področju kibernetske varnosti in razvoja digitalnih spretnosti. EU mora nameniti tudi pomoč tretjim državam, še zlasti na Zahodnem Balkanu.

Državni sekretar Dovžan je v povezavi s Konferenco o prihodnosti Evrope poudaril, da bo to priložnost za poglobljen dialog z državljani EU. Navedel je, da bo tudi letošnji Blejski strateški forum obširno obravnaval vprašanje prihodnosti Evrope. Kot član izvršnega odbora konference je državni sekretar Dovžan poudaril pomen transparentnosti in redne izmenjave mnenj na Svetu za splošne zadeve o teh vprašanjih tudi v prihodnosti.