Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 65. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.2. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog Nacionalnega načrta odzivanja na kibernetske incidente, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.4. Predlog programa sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo v letu 2021 in 2022 v občinah Pivka in Brežice, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.5. Predlog pooblastila za podpis Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020–2023, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.6. Predlog soglasja Kajakaški zvezi Slovenije za vložitev kandidature pri Mednarodni kajakaški zvezi za organizacijo Svetovnega prvenstva mladincev in mlajših članov v kajak slalomu Tacen 2021, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.7. Predlog za uvrstitev novega projekta 2711-21-0032 Prizidek Zdravstvenega doma Slovenske Konjice v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.8. Predlog za uvrstitev štirih novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.9. Predlog za spremembo vrednosti projektov 1914-19-0001 Lahka kolesna oklepna vozila 4x4 in 1914-20-0002 Opremljanje z glavno vojaško opremo v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.10. Predlog za spremembo vrednosti projekta 2330-20-0045 Pametno, trajnostno upravljanje s kmet. tlemi v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.11. Končno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.12. Predlog mnenja o Zahtevi Zagovornika načela enakosti za oceno ustavnosti 21. in 22. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu Odboru in Odboru regij - Evropski gospodarski in finančni sistem: spodbujanje odprtosti, moči in odpornosti, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter njegovega protokola o izvajanju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odpornosti kritičnih subjektov, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/41/EU v zvezi z njeno uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 23. marca 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 22. in 23. marca 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Evropskem vrhu za boj proti rasizmu (video konferenca) 19. marca 2021, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Tripartitnem socialnem vrhu (video konferenca) 24. marca 2021, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.24. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Nacionalno zrakoplovno in vesoljsko upravo Združenih držav Amerike o sodelovanju v programu GLOBE, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.25. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kibernetske obrambe in strateškega odločanja »Locked Shields 2021« (LS21) v organizaciji Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.26. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med zvezno ministrico za obrambo Republike Avstrije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o podpori pri usposabljanju in uporabi bojne skupine, ki bo na voljo Evropski uniji v drugi polovici leta 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.27. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Finske, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o delitvi izvedbe opazovalnega leta v letih 2021 in 2022, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.29. Poročilo o dejavnostih Republike Slovenije na Zahodnem Balkanu v letu 2020 in o uresničevanju Smernic za delovanje Republike Slovenije do Zahodnega Balkana, poročevalec: dr. Anže Logar

1.31. Izhodišča za udeležbo predstavnice Republike Slovenije na Letnem zasedanju svetov guvernerjev Skupine Medameriške razvojne banke 20. in 21. marca 2021, ki bo potekalo preko videokonference, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.32. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Srečanju na visoki ravni »Uresničitev z vodo povezanih ciljev Agende 2030« 18. marca 2021 v organizaciji predsednika generalne skupščine Združenih narodov, poročevalec: dr. Anže Logar

1.33. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s plačami na Ministrstvu za pravosodje, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

1.34. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z obveznim testiranjem taksistov, poročevalec: Jernej Vrtovec    

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z uporabo tahografov za dostavnike za prevoz blaga in ljudi v EU, poročevalec: Jernej Vrtovec   

1.36. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualnem 2. zasedanju ministrov za zunanje zadeve Mednarodne koalicije za Sahel 19. marca 2021, poročevalec: dr. Anže Logar   

1.37. Izhodišča za delovanje Vlade Republike Slovenije v okviru Konference o prihodnosti Evrope, poročevalec: dr. Anže Logar   

1.38. Izhodišča za udeležbo ministra za javno upravo Boštjana Koritnika na Digitalnem dnevu 19. marca 2021, ki bo potekal preko avdio-video povezave, in Informacija o nameravanem podpisu deklaracij o zeleni in digitalni preobrazbi Evropske unije, o zeleni digitalni koaliciji Evropske unije, o evropskih podatkovnih prehodih in o standardu odličnosti za zagonska podjetja Unije, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.39. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

2.2. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

2.3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.4. Predlog popravka kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od januarja do marca 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

3. Predlog zakona o debirokratizaciji – prva obravnava (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: strateški svet    Gradivo

3A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev – skrajšani postopek, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

3B. Izhodišča za novo ureditev financiranja visokošolske študijske dejavnosti, poročevalka: dr. Simona Kustec

4. Poročilo o izvajanju zakonskih določb o Slovenski tiskovni agenciji, poročevalec: mag. Uroš Urbanija

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve

6.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje

6.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo

6.4. Predlog razrešitve generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje

6.5. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje

6.6. Predlog imenovanja članov Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije

6.7. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper

6.8. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Fužine

6.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Center Tabor-Poljane

6.10. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o imenovanju delovne skupine za spremljanje in vrednotenje Strategije razvoja javne uprave 2015–2020

6.11. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

6.12. Predlog ugotovitve prenehanja članstva ter predlog razrešitve in imenovanja članov Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic

6.13. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije

6.14. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Komisije Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti

6.15. Predlog razrešitve in imenovanja visokega predstavnika Republike Slovenije za nasledstvo in pooblaščenca za pogajanja o prevzemu jamstva za devizne hranilne vloge v okviru Banke za mednarodne poravnave (BIS)

6.16. Predlog odgovora na tožbo zoper odločbo Vlade Republike Slovenije o zavrnitvi zahteve družbi Hotel Žalec d. o. o. za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu

6.17. Predlog pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. 2552-21-000017 s služnostnim zavezancem Planinska zveza Slovenije

6.18. Predlog sklepa o vpisu lastninske pravice v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest

6.19. Predlog odvzema statusa javne železniške infrastrukture v k. o. Naklo, k. o. Trzin, k. o. Dolenji Leskovec, k. o. Gorenja Straža, k. o. Sežana, k. o. Slape, k. o. Tremerje ter k. o. Ptuj in določitev upravljavca nepremičninam

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog razrešitve državne sekretarke v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek   

7.2. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek

7.3. Predlog imenovanja državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, poročevalec: Peter Šuhel

7.4. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji in imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, poročevalec: dr. Jože Podgoršek