Skoči do osrednje vsebine

64. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela spremembe v petih odlokih, povezanih z epidemijo COVID-19. Tako je vlada spremenila Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, na podlagi katerega bodo po vsej državi (ne glede na statistično regijo) dovoljeni shodi, ki se jih lahko udeleži do deset ljudi, odpravljena pa je tudi omejitev v Obalno-kraški regiji, ki je postala oranžna regija, zato se odpravijo vse omejitve glede gibanja med to regijo in drugimi regijami.

Spreminja se tudi Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki med obstoječe rumene statistične regije, kamor že spadata Posavska in Jugovzhodna Slovenija, uvršča tudi Primorsko-notranjsko regijo, kar pomeni, da se tudi v njej sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. Sprememba odloka s področja vzgoje in izobraževanja v glasbenih šolah poleg izvedbe individualnega pouka, dovoljuje tudi pouk baleta in sodobnega plesa. Spremembe pa so tudi glede ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in pri uresničevanju verske svobode.

Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2)

V obdobju od 8. do 14. marca 2021 je bilo skupno število opravljenih nadzorov vseh inšpekcijskih organov, določenih v sedmem protikorona paketu (PKP7), 3850.

Izrečenih je bilo 7 prekrškovnih sankcij, 375 opozoril po Zakonu o prekrških in 226 upravnih ukrepov.

Zdravstveni inšpektorat RS je od tega opravil 1046 nadzorov, izrekel pa 1 prekrškovno sankcijo, 86 opozoril po Zakonu o prekrških in 14 upravnih ukrepov.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2)

Nadzore opravljamo na podlagi prijav. V preteklem tednu smo prejeli  4 nove prijave, v teku je 7 postopkov. 

Vir: Ministrstvo za zdravje

Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2

Vlada Republike Slovenije je obravnavala Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa (SARS-CoV-2).

Od 9. do 15. marca 2021 je policija prejela 54 prijav o kršitvah odloka, lastnih ugotovitev o kršitvah je bilo 801. Izrekla je 747 opozoril ali ukazov po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) ali Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB) in uvedla 194 prekrškovnih postopkov po ZNB (PKP5). Policija je v tem obdobju na meji vročila 4030 potrdil o napotitvi v karanteno na domu, kar je za 55 odstotkov manj kot teden prej. Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (2241), Hrvaške (396), Kosova (378) in Srbije (294). Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je policija zavrnila 145 oseb, kar je za 23 odstotkov več kot teden dni prej.

V tem času je bilo obravnavanih 134 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo. Letos do 15. marca je policija obravnavala 912 nezakonitih migrantov. Obravnavala je 27 primerov, v katerih je bilo prijetih 35 tihotapcev ljudi (30 tujcev in pet slovenskih državljanov) z 210 nezakonitimi migranti. Za 28 tihotapcev ljudi je bil odrejen pripor.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji 

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se z odlokom začasno omejuje kolektivno uresničevanje verske svobode v Republiki Sloveniji. Ne glede na odlok, ki ureja začasno delno omejitev gibanja ljudi in prepoved zbiranja ljudi, je dovoljeno gibanje in združevanje verskega uslužbenca in člana cerkve oziroma druge verske skupnosti tudi izven verskih objektov, ko gre za individualno versko duhovno oskrbo.

Kolektivno uresničevanje verske svobode pa je dovoljeno pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik med člani cerkva oziroma drugih verskih skupnosti, redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija zaprtih prostorov, uporaba zaščitnih mask, prepoved petja in razkuževanje rok za člane cerkva oziroma drugih verskih skupnosti ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

Pri tem se upošteva higienska priporočila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih, se omeji na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno le pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, če le to izvajajo občasno, opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR), pri čemer lahko versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje opravljajo le tiste osebe, ki imajo negativni rezultat testa.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je na današnji seji izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.

Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, trenutno epidemiološko situacijo v državi in sproščanje ukrepov na drugih področjih (na primer odprtje osnovnih in srednjih šol, odprtje številnih servisnih dejavnosti in trgovin, odprave nekaterih omejitev oziroma prepovedi glede gibanja in zbiranja), prepoved ne velja za knjižnice, arhive, muzeje in galerije ter storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino.

V zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, v katerih po kriterijih predpisane kvadrature sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih končnih uporabnikov, je dovoljeno število končnih uporabnikov največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev arhivov, se ob upoštevanju ostalih varnostnih ukrepov omeji na enega končnega uporabnika.

Pri opravljanju dejavnosti se upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 20. do 26. marca 2021, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 vlada izdaja Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se podaljšuje obdobje veljavnosti trenutnega odloka. Izjeme v oranžno obarvanih statističnih regijah se ohranijo, iz rdeče v oranžno fazo pa prehaja Obalno-kraška statistična regija, v kateri zaradi ugodnejše epidemiološke slike ne veljajo več omejitve, ki so zanjo veljale do sedaj. 

Med obstoječe rumene statistične regije, kamor že spadata Posavska in Jugovzhodna Slovenija, se uvrsti tudi Primorsko-notranjska regija, kar pomeni, da se tudi v njej sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov.

Spremembe v Obalno-kraški in Primorsko-notranjski statistični regiji se začnejo uporabljati 22. marca 2021.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Odprava omejitev v Obalno-kraški regiji

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja do 26. marca 2021.

Obalno-kraška statistična regija je postala oranžna regija, zato se odpravijo vse omejitve glede gibanja med to regijo in drugimi regijami. Dovoli se tudi zbiranje (druženje) do deset ljudi, tako kot že velja v vseh drugih regijah.

Po vsej državi (ne glede na statistično regijo) so dovoljeni shodi, ki se jih udeleži do deset ljudi. Še vedno pa je začasno prepovedano zbiranje (druženje) več kot deset ljudi, razen za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Prav tako še vedno povsod ostaja omejitev gibanja v nočnem času med 21. in 6. uro.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Spremembe odloka s področja vzgoje in izobraževanja

Vlada Republike Slovenije je izdala odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Na podlagi mnenja Strokovne skupine pri Ministrstvu za zdravje se s spremembami odloka v glasbenih šolah poleg izvedbe individualnega pouka dovoljuje tudi pouk baleta in sodobnega plesa, pri tem pa mora biti med udeleženci zagotovljena vsaj 2 metra medsebojne razdalje. 

Dopolnjena je tudi določba tretjega odstavka 1. člena, s katero je določena izjema, ko zaposlenim ni treba opraviti testiranja. Določeno je, da negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ga predložijo zaposleni, ne sme biti starejši od 48 ur.

V 2. členu je dodana nova alineja, ki določa izjemo od prepovedi zbiranja, in sicer za izvedbo  postopkov, ki so povezani z dokončanjem in nadaljevanjem izobraževanja. 

Določbe spremenjenih členov se začnejo uporabljati 22. marca 2021, sama veljavnost odloka pa je podaljšana do 26. marca 2021.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo. 
Do 26. marca 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

  • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
  •  Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah;
  •  Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;
  •  Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;
  •  Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;
  • Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav.

Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je Vlada RS odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih. 

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada o proračunskih prerazporeditvah

Vlada je na današnji seji odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.
Med drugim bomo Finančni upravi Republike Slovenije zagotovili pravice porabe v višini 60.000.000 evrov za pokritje obveznosti po 85. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vlada epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), to je za povračilo izplačanega kriznega dodatka zaposlenim delavcem. 

V finančni načrt Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bomo prerazporedili sredstva v višini 30.594.000 evrov. Sredstva v višini 30 milijonov evrov bomo skladno s 104. členom ZIUPOPDVE namenili garancijam za bančne kredite za mikro, mala in srednje velika podjetja ter zniževanju bančnih stroškov. Preostala sredstva v višini 594.000 evrov pa bomo namenili upravljavski proviziji za izvajanje finančnih produktov skladno s 103. členom ZIUPOPDVE.

Prerazporedili bomo tudi sredstva v višini 13.249.329,30 evra za zagotovitev pravic porabe proračunskim uporabnikom v skladu s 123. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE). Na podlagi omenjenega člena se sredstva za financiranje dodatka po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor delodajalcem v javnem sektorju zagotovijo v državnem proračunu. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v okviru svojega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe v skupni višini 6.807.967,93 evra, s čimer bomo zagotovili sredstva za pokrivanje izpada plačil staršev za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca zaradi zaprtja vrtcev ali karantene, za izplačilo dodatkov zaposlenim za delo v rizičnih razmerah ter pokrivanje izpada prihodkov v študentskih in dijaških domovih.

Vir: Ministrstvo za finance