Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe za naložbe v prilagoditev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

Trem upravičencem so bile (za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb - sklop C) izdane odločbe v skupni vrednosti 2 milijona evrov.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 14. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali (podukrep 4.1 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020).

14. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjen naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali je bil objavljen 17. julija 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 10. avgusta 2020 do objave zaprtja javnega razpisa - 18. novembra 2020.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C) znašala 4 milijone evrov. 

Vlagatelji so za sklop C oddali štiri vloge, za katere je Agencija izdala tri odločbe o pravici do sredstev v višini 2,06 milijona evrov in en sklep o ustavitvi postopka.