Skoči do osrednje vsebine

Izdana je odločba za 14. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbo za vlogo, ki je prispela na 14. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali (podukrep 4.1 iz Programa razvoja podeželja PRP 2014-2020). 1 upravičencu (sklop A) je bila izdana odločba v skupni vrednosti 17.490 evrov.

14. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjen naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali, je bil objavljen 17. 7. 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 10. 8. 2020 do objave zaprtja javnega razpisa - 18. 11. 2020.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A) znašala 500.000 evrov.

Na Agencijo je prispela 1 vloga, za katero je Agencija izdala odločbo o pravici do sredstev v višini 17.490 evrov.