Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 36. seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

2. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi drugega vala epidemije COVID-19, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

3. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

4. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Končno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6. Predlog popravka kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od januarja do marca 2021, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8. Predlog za spremembo vrednosti projekta 2330-20-0045 Pametno, trajnostno upravljanje s kmet. tlemi v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

9. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Kmetijskega inštituta Slovenije,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Simona Kustec

III. ZADEVE EU

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu Odboru in Odboru regij - Evropski gospodarski in finančni sistem: spodbujanje odprtosti, moči in odpornosti, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo na eni strani ter vlado Grenlandije in vlado Danske na drugi strani ter njegovega protokola o izvajanju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 22. in 23. marca 2021 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

13. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Srečanju na visoki ravni »Uresničitev z vodo povezanih ciljev Agende 2030« 18. marca 2021 v organizaciji predsednika generalne skupščine Združenih narodov, Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Izhodišča za udeležbo predstavnice Republike Slovenije na Letnem zasedanju svetov guvernerjev Skupine Medameriške razvojne banke 20. in 21. marca 2021, ki bo potekalo preko videokonference , Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

15. Izhodišča za 9. avdiovidekonferenčno zasedanje mešane komisije za trgovinsko in gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Indijo 23. marca 2021,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 29. zasedanju Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

17. Poročilo o sodelovanju podpredsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na virtualnem 9. Vrhu držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske 9. februarja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Poročilo o delovnem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 23. februarja 2021 v Srbiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Poročilo o udeležbi državne sekretarke v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Monike Kirbiš Rojs na avdio-video konferenci predstavnikov držav skupine V4+ (Poljska, Madžarska, Slovaška, Češka, Slovenija, Hrvaška, Bolgarija, Romunija, Latvija, Litva, Estonija) na temo izzivov in izmenjave izkušenj pri pripravi nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost 25. februarja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključevanjem slovenske lesno-predelovalne verige v novi evropski »Bauhaus«,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje in pobudo mag. Meire Hot in mag. Dejana Židana v zvezi z letno vinjeto za uporabo avtocest, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

22. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede podelitve znaka kakovosti Izbrana kakovost – Slovenija za prašičje meso,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

23. Predlog odgovora na vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede količin posekanega lesa v državnih gozdovih in dobave lesa slovenskim žagarjem,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek