Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 36. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev – skrajšani postopek, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Izhodišča za novo ureditev financiranja visokošolske študijske dejavnosti, Poročevalka: dr. Simona Kustec

6. Predlog Nacionalnega načrta odzivanja na kibernetske incidente, Poročevalec: Boštjan Koritnik

7A. Poročilo o izvajanju zakonskih določb o Slovenski tiskovni agenciji, Poročevalec: mag. Uroš Urbanija

8. Predlog Programa sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo v letu 2021 in 2022 v občinah Pivka in Brežice, Poročevalec: mag. Matej Tonin

9. Predlog pooblastila za podpis Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020–2023, Poročevalec: Boštjan Koritnik

10. Predlog soglasja Kajakaški zvezi Slovenije za vložitev kandidature pri Mednarodni kajakaški zvezi za organizacijo Svetovnega prvenstva mladincev in mlajših članov v kajak slalomu Tacen 2021, Poročevalka: dr. Simona Kustec

11. Predlog za uvrstitev novega projekta 2711-21-0032 Prizidek Zdravstvenega doma Slovenske Konjice v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Janez Poklukar

11A. Predlog za uvrstitev štirih novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: mag. Matej Tonin

11B. Predlog za spremembo vrednosti projektov 1914-19-0001 Lahka kolesna oklepna vozila 4x4 in 1914-20-0002 Opremljanje z glavno vojaško opremo v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: mag. Matej Tonin

12. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (GSV, MF, FURS, MGRT, KPK, UVTP, MNZ, MZ, MIZŠ, Delovno sodišče v Kopru), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odpornosti kritičnih subjektov, Poročevalec: mag. Matej Tonin

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/41/EU v zvezi z njeno uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

17. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 22. marca 2021 v Bruslju, Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 23. marca 2021 v Bruslju, Poročevalec: dr. Anže Logar

19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Evropskem vrhu za boj proti rasizmu (video konferenca) 19. marca 2021, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Tripartitinem socialnem vrhu (video konferenca) 24. marca 2021, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za notranje zadeve 28. januarja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

22. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Nacionalno zrakoplovno in vesoljsko upravo Združenih držav Amerike o sodelovanju v programu GLOBE, Poročevalec: dr. Anže Logar

23. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kibernetske obrambe in strateškega odločanja »Locked Shields 2021« (LS21) v organizaciji Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

24. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med zvezno ministrico za obrambo Republike Avstrije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o podpori pri usposabljanju in uporabi bojne skupine, ki bo na voljo Evropski uniji v drugi polovici leta 2021, Poročevalec: mag. Matej Tonin

25. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Finske, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o delitvi izvedbe opazovalnega leta v letih 2021 in 2022, Poročevalec: mag. Matej Tonin

27. Poročilo o dejavnostih Republike Slovenije na Zahodnem Balkanu v letu 2020 in o uresničevanju Smernic za delovanje Republike Slovenije do Zahodnega Balkana, Poročevalec: dr. Anže Logar 31. Poročilo o obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 25. januarja 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

32. Poročilo o obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 5. februarja 2021 v Republiki Malti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

33. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 6. februarja 2021 v Republiki Ciper, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

34. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na visokem segmentu 46. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice 22. februarja 2021 v Ženevi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dodatnim financiranjem laboratorijsko-raziskovalnih kapacitet v javnih visokošolskih zavodih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključevanjem Slovenije v novi evropski Bauhaus, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi s testiranji na covid-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

38A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nadaljnjimi nabavami HAT, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

38B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s testiranjem osebja v šolah, 00104-49/2021 – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

38C. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s t.i. PCR testi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

38Č. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem cepiva proti bolezni COVID-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

38D. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s prevozi bolnikov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

38E. Predlog dopolnitve odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z rešitvami za razbremenitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

38F. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zdravstvenimi rehabilitacijami, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Marka Koprivca v zvezi z nakupi cepiva v okviru dogovora med državami članicami EU, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jerce Korče v zvezi z Načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

42. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s plačami na Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

43. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Bojane Muršič, Janija Prednika, dr. Franca Trčka ter mag. Dejana Židana za takojšnjo vzpostavitev vseh diplomatskih mehanizmov Republike Slovenije z Republiko Avstrijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

44. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi z imenovanjem strokovnjakov v svetovalno skupino za Covid-19 in njenim nadaljnjim delom, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

44A. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega z v zvezi z uporabo ruskega cepiva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

45. Predlog mnenja o Zahtevi Zagovornika načela enakosti za oceno ustavnosti 21. in 22. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj