Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 36. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist št. 2552-21-000017 s služnostnim zavezancem Planinska zveza Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2. Predlog sklepa o vpisu lastninske pravice v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest, Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Predlog odvzema statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura v k. o. Naklo, k. o. Trzin, k. o. Dolenji Leskovec, k. o. Gorenja Straža, k. o. Sežana, k. o. Slape, k. o. Tremerje ter k. o. Ptuj in določitev upravljavca nepremičninam, Poročevalec: Jernej Vrtovec

4. Predlog sklepa o določitvi Doma Danice Vogrinec Maribor za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije v k. o. 678 Spodnje Radvanje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

5. Predlog odgovora na tožbo zoper odločbo Vlade Republike Slovenije o zavrnitvi zahteve družbi Hotel Žalec d. o. o. za podaljšanje koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

7. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu št. I U 352/2020-19 zoper Republiko Slovenijo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu, ki pod opr. št. I U 169/2021 teče pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

9. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije v primeru tožbe tožeče stranke zaradi varstva ustavnih pravic, ki se vodi pod opr. št. IU 1824/2020-3, v primeru tožbe tožeče stranke zoper Republiko Slovenijo zaradi varstva ustavnih pravic, ki se vodi pod opr. št. IU 1823/2020-3, v primeru tožbe tožeče stranke zaradi varstva ustavnih pravic, ki se vodi pod opr. št. IU 1852/2020-4 ter v primeru tožbe tožečih strank zoper Republiko Slovenijo zaradi varstva ustavnih pravic, ki se vodi pod opr. št. IU 1876/2020-2, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

10. Predlog pooblastila odvetniku za zastopanje Republike Slovenije, kot stečajnega upnika pred Gospodarskim sodiščem v Beogradu v stečajnem postopku, ki se vodi zoper stečajnega dolžnika, v stečaju pod opravilno številko 3 St 59/2010, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Jurij Groznik

11. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob ponovni zaposlitvi na delovno mesto policist SR - NDM v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, Policijski upravi Maribor, Policijski postaji Gorišnica, Skupini za varovanje državne meje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

12. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob ponovni zaposlitvi v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, Policijski upravi Novo mesto, Policijski postaji Črnomelj, Skupini za varovanje državne meje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

13. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda javni uslužbenki ob premestitvi na Ministrstvo za pravosodje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

14. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob zaposlitvi na delovno mesto sekretar v notranji organizacijski enoti Sektor za investicije in ekonomsko upravljanje v Direktoratu za vode in investicije Ministrstva za okolje in prostor, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

15. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, Poročevalec: dr. Anže Logar

16. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

17. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

18. Predlog razrešitve generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

19. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

21. Predlog imenovanja članov nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

22. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Poročevalka: dr. Simona Kustec

23. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Doma starejših občanov Fužine, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

24. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Center Tabor-Poljane, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

25. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o imenovanju delovne skupine za spremljanje in vrednotenje Strategije razvoja javne uprave 2015-2020, Poročevalec: Boštjan Koritnik

26. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, Poročevalec: Boštjan Koritnik

27. Predlog ugotovitve prenehanja članstva ter predlog razrešitve in imenovanja članov Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

28. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Uroš Urbanija

29. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Komisije Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

30. Predlog razrešitve in imenovanja visokega predstavnika Republike Slovenije za nasledstvo in pooblaščenca za pogajanja o prevzemu jamstva za devizne hranilne vloge v okviru Banke za mednarodne poravnave (BIS), Poročevalec: dr. Anže Logar