Skoči do osrednje vsebine

Zunanji in notranji ministri EU na skupnem zasedanju o pomenu zunanje razsežnosti migracij

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar in minister za notranje zadeve Aleš Hojs sta se danes udeležila skupnega virtualnega zasedanja ministrov EU za zunanje in notranje zadeve. Namen zasedanja je bil doseči napredek pri pogajanjih o paktu o migracijah in azilu na področju zunanje razsežnosti migracij, ki je pomemben steber celovite migracijske politike Evropske unije. Ministri so se strinjali, da je treba odpraviti temeljne vzroke migracij in vzpostaviti partnerstva s tretjimi državami. Napredek je potreben tudi na področju vračanja in ponovnega sprejema.

ekran z udeleženci

Skupno zasedanje Sveta ministrov za zunanje zadeve in Sveta ministrov za pravosodje in notranje zadeve | Avtor Ministrstvo za notrane zadeve

1 / 4

Minister dr. Logar je pozdravil okrepljeno razpravo o zunanji dimenziji migracijske politike. Ključna je odprava temeljnih vzrokov migracij in vzpostavitev celovitih, vzajemno koristnih partnerstev s tretjimi državami. Po njegovih besedah je ključen reden političen dialog s tretjimi državami. Aktivnosti v Evropski uniji morajo med drugim biti osredotočene na ustvarjanje novih delovnih mest, ki bodo pripomogle k trajnostnemu gospodarskemu razvoju, varnosti in stabilnosti držav izvora, je še poudaril minister. Pomembna je koordinacija in sodelovanje med akterji Unije v tretjih državah, tudi zaradi izvajanja vračanja in ponovnega sprejema.

»Tudi z vidika notranjih zadev je poglobljeno sodelovanje s ključnimi tretjimi državami izjemnega pomena,« je poudaril minister za notranje zadeve Aleš Hojs in se zavzel za to, da dialoge prilagodimo dejanskim potrebam partnerskih držav in k njim pristopimo celovito.

Sodelovanje z državami južnega sosedstva je z vidika nezakonitih migracij zelo pomembno, saj so te države pogosto tudi države izvora, hkrati pa je to tudi območje, ki predstavlja vir drugih oblik kriminalitete. »Za uspešen odziv na te grožnje je treba s Severno Afriko vzpostaviti tesnejše policijsko sodelovanje tudi za izmenjavo operativnih informacij po vzoru učinkovitega sodelovanja z državami zahodnega Balkana,« je povedal minister Hojs. To bi lahko privedlo do bolj učinkovitega sodelovanja na področju vračanja in ponovnega sprejema, kjer se trenutno najbolj zatika pri preverjanju in ugotavljanju identitete oseb in izdaji dokumentov. Pri vračanju, kot je že večkrat poudaril notranji minister Aleš Hojs, je potreben EU pristop in dobra koordinacija med različnimi uradniki za zvezo EU na področju migracij, ki delujejo na terenu v tretjih državah.