Skoči do osrednje vsebine

V veljavo stopil Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševalcih iz vode

V Uradnem listu Republike Slovenije, številka 31/21, je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševalcih iz vode. Na novo sta določeni oblika in deloma tudi vsebina izkaznice reševalca iz vode in potrdila o usposobljenosti za reševanje iz vode. V prehodnih določbah je urejeno tudi začasno podaljšanje veljavnosti opravljenega preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode.

Reševalci iz vode in osebe, usposobljene za reševanje iz vode, bodo dobili nove izkaznice in potrdila. Menjava dokumentov bo izvedena postopoma, saj stare knjižice ostajajo v veljavi do zamenjave ob prvem ponovnem preizkusu usposobljenosti za reševanje iz vode.

Pravilnik določa tudi podaljšanje veljavnosti opravljenega preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode. Reševalcem iz vode na bazenskih in naravnih kopališčih ter osebam, usposobljenim za reševanje iz vode, ki jim je veljavnost preizkusa usposobljenosti potekla lani ali jim poteče letos, se preizkus usposobljenosti za reševanje iz vode (licenca) podaljša še za tri mesece od prenehanja veljavnosti ukrepov, ki prepovedujejo izvajanje športne dejavnosti v bazenih. Dokler bodo bazeni odprti selektivno in pod strogimi pogoji, ki preprečujejo medsebojne stike in zbiranje ljudi, preverjanja usposobljenosti še ne bo.

Reševalcem iz divje vode se veljavnost preizkusa usposobljenosti podaljša do prve izvedbe po prenehanju ukrepov, ki začasno delno omejujejo gibanje ljudi in omejujejo oziroma prepovedujejo zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.

Za morebitno podaljšanje preizkusa usposobljenosti za dajanje prve pomoči in zdravniškega pregleda sta pristojna Rdeči križ Slovenije oziroma Ministrstvo za zdravje.

Vsi reševalci iz vode in osebe, usposobljene za reševanje iz vode, se čim prej prijavite na enega od razpisanih terminov, da bomo v primeru večjega števila prijav lahko pravočasno organizirali nove termine. 

Razpis je dosegljiv na povezavah

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje