Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorji ugotovili veliko neustreznih tehtnic pri manjših trgovcih

Uporaba neavtomatskih tehtnic za namen določitve cene prodajanega blaga je zelo razširjena. Ocenjujemo, da se za ta namen v Sloveniji uporablja preko 23.000 tehtnic. Žal je bilo v letu 2020 ugotovljeno veliko neustreznih tehtnic pri manjših trgovcih, zato morajo biti potrošniki pozorni pri nakupu blaga, ki se tehta.

Tehtnica v trgovini na pultu z različnim sadjem. Na tehtnici so dobro vidne meroslovne oznake.

Neavtomatska tehtnica za namen določitve cene prodajnega blaga

Gre za tehtnice, ki se vsakodnevno uporabljajo za namen določitve cene oziroma pri obračunu prodajanih živilskih izdelkov v trgovinah, na tržnicah in premičnih stojnicah, blaga v tehničnih in kmetijsko-vrtnarskih trgovinah, pisemskih pošiljk na poštah, prtljage na letališčih, živil v kuhinjah, kjer se opravlja gostinska dejavnost in podobno.

Tehtnice, ki se uporabljajo na teh področjih, morajo izpolnjevati zahteve Pravilnika o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice. To pomeni, da morajo biti redno kontrolirane oziroma overjene v skladu s pravilnikom.  Predpisan rok za ponovno overitev tovrstnih neavtomatskih tehtnic je dve leti. S tem so praviloma zagotovljena poštena merjenja, tako da potrošnik dobi tisto količino blaga, ki jo tudi plača.

Meroslovni nadzor nad tehtnicami ter ostalimi merilnimi instrumenti, ki so regulirani z Zakonom o meroslovju in na njegovi osnovi izdanimi predpisi, izvajamo inšpektorji Urada RS za meroslovje.

Zaradi kratke overitvene periode ter številčnosti in pomembnosti tehtnic za potrošnike, se meroslovni nadzor nad tehtnicami v uporabi, v znatnem obsegu, izvaja vsako leto. Upoštevaje omejitve, ki nam jih je v letu 2020 prinesla pandemija COVID-19 in s tem tudi drugačen način življenja ter večja uporaba tehtnic pri izvajanju trgovskih, poštnih in drugih dejavnosti, je bilo to področje tokrat še bolj nadzorovano, saj je predstavljalo kar 56-odstotkov vseh nadzorov na področju merilnih instrumentov v javni rabi.  

Več o rezultatih in ugotovitvah meroslovnega nadzora ter o tem na kaj morajo biti potrošniki pozorni, ko kupujejo blago, ki se tehta si lahko preberete v prispevku Inšpektorji Urada Republike Slovenije za meroslovje ugotovili veliko neustreznih tehtnic pri manjših trgovcih.