Skoči do osrednje vsebine

184. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela posodobljeno nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19. Strategijo je vlada ponovno posodobila zaradi nekaterih novih strokovnih okoliščin v zvezi s cepivi in uskladitve dela besedila s sedmim protikorona paketom (PKP7).

Vlada sprejela posodobljeno Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19, verzija III.

Vlada je 3. decembra 2020 sprejela nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19. Zaradi novih okoliščin je bila strategija 1. marca 2021 posodobljena. Zaradi nekaterih novih strokovnih okoliščin v zvezi s cepivi in uskladitve dela besedila s PKP7, je vlada obstoječo strategijo ponovno posodobila in sicer:

  • poglavje o financiranju je dopolnjeno z besedilom iz PKP7 tako, da je cepljenje zagotovljeno za vse, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in ne samo za državljane Republike Slovenije,
  • v prilogi 2 so posodobljeni podatki o cepivih (v skladu z informacijami Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP),
  • v prilogi 3 je med cepilne centre dodan Onkološki inštitut Ljubljana,
  • v prilogi 6 je med prednostne skupine za cepljenje v peti alineji poleg policije dodana tudi Slovenska vojska.

Posodobljena strategija bo objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Predlog za začasno zadržanje prepovedi shodov ni utemeljen

Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje glede začasnega zadržanja tretjega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga pošlje Ustavnemu sodišču Republike Slovenije (RS).

Ustavno sodišče RS je zaprosilo vlado za opredelitev do predloga za začasno zadržanje tretjega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list Republike Slovenije, številka 27/21) v postopku za oceno ustavnosti. Izpodbijana določba med drugim določa začasno prepoved vseh shodov.

Vlada meni, da niso izpolnjeni pogoji za začasno zadržanje izvrševanja določbe odloka in da predlog za začasno zadržanje ni utemeljen.

Odlok je bil izdan ob upoštevanju Ustave RS, ki določa samostojno delovanje upravnih organov v okviru in na podlagi Ustave RS in zakonov ter na podlagi 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB). Ta dopušča odreditev ukrepa prepovedi zbiranja ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja bolezni.

Ukrepi omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi so bili pripravljeni in sprejeti v skladu z najnovejšimi dognanji epidemiološke in infektološke stroke, usmerjeni pa so v prepoved in omejevanje socialnih stikov med prebivalstvom. Ti ukrepi so po mnenju zdravstvene stroke edino učinkovito sredstvo za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Hkrati so bili ti ukrepi v skladu z načelom sorazmernosti sprejeti kot skrajni ukrepi, ko z drugimi ukrepi po ZNB ni bilo mogoče preprečiti širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Vlada izpostavlja, da je Ustavno sodišče RS, ki je s sklepom, številka U-I-83/20-10, 16. aprila 2020 zavrnilo predlog, da se do končne odločitve zadrži izvajanje Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, številka 38/20 in 51/20), ocenilo, da bi tako v primeru nadaljnjega izvrševanja odloka kot v primeru njegovega zadržanja lahko nastale težko popravljive ali celo nepopravljive škodljive posledice. Vendar pa je mogoče z delnim zadržanjem odloka, ne da bi posegli v vsebino odrejenih ukrepov, njegove morebitne škodljive posledice za uresničevanje navedenih pravic iz 32. (svoboda gibanja) in 42. (pravica do zbiranja in združevanja) člena Ustave RS vsaj delno omejiti na način, da se na drugi strani ogroženost prebivalstva zaradi bolezni ne poveča. Prav takšna zadržanost Ustavnega sodišča RS, da bi zadržala izvajanje zgoraj navedenega odloka do končne odločitve, po mnenju vlade tudi kaže na oceno, da so ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 nujni v demokratični družbi, da se zavaruje javno zdravje in prepreči nastanek nepopravljivih posledic pri prebivalstvu.

Vlada zaključuje, da bi začasno zadržanje lahko povzročilo težko popravljive škodljive posledice za javno zdravje, saj bi državo – tako kot nekatere druge države – lahko zajel tretji val okužb in povzročil zlom zdravstvenega sistema, to pa bi lahko posledično narekovalo potrebo po še hujših ukrepih na drugih področjih (gospodarstvo, šolstvo in druga področja).

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve