Skoči do osrednje vsebine

Na celotnem ozemlju Slovenije velja visoka stopnja ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge je bil sprejet in je začel veljati v lanskem letu. Njegov namen je bil med drugim tudi izvajanje nujnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge (APK) pri divjih prašičih. Na podlagi tega zakona je bil konec januarja letos sprejet sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi APK pri divjih prašičih, ki določa, da za celotno ozemlje Slovenije velja visoka stopnja ogroženosti zaradi APK pri divjih prašičih.

APK je bolezen, ki prizadene le prašiče, za ljudi ni nevarna. Širi se ne glede na državne meje in ima resne socialno ekonomske posledice, predvsem zaradi omejitev trgovanja in mednarodne trgovine z živimi prašiči, mesom ter izdelki, ki izvirajo iz prašičev. Tveganje za vnos in širjenje APK se še poveča zaradi potnikov, ki lahko v osebni prtljagi prinesejo meso in izdelke, ki izvirajo od okuženih domačih ali divjih prašičev, ki predstavljajo vir okužbe za prašiče.

Za izvajanje nujnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje APK pri divjih prašičih, za zmanjševanje tveganja za vnos in širjenje APK v Sloveniji, ter izvajanje nujnih ukrepov za obvladovanje in izkoreninjenje APK pri divjih prašičih v Sloveniji je bil lani sprejet Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge.

Na podlagi omenjenega zakona je bil 22. januarja letos v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih. Sklep določa, da za celotno ozemlje Slovenije velja visoka stopnja ogroženosti zaradi neugodne epizootiološke situacije glede afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v sosednjih državah.

Z dnem uveljavitve sklepa so se v Sloveniji začeli izvajati nekateri ukrepi iz zakona:

  • prepoved prejemanja in odpreme živih divjih prašičev na druge lokacije;
  • izvedba intenzivnega odstrela divjih prašičev z namenom zmanjševanja populacije divjih prašičev;
  • prepoved krmljenja živalskih stranskih proizvodov na krmiščih, do katerih imajo dostop divji prašiči;
  • izvajanje biovarnostnih ukrepov v zvezi z lovom, kot so čiščenje in razkuževanje obutve, vozil in opreme, vodenje podatkov o udeležencih na skupinskih lovih, ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi;
  • ravnanje z najdenimi poginulimi divjimi prašiči (prijava najdbe poginulega divjega prašiča na številko 112 z namenom izvedbe preiskav na APK).

Namen izdaje sklepa in določitve visoke stopnje ogroženosti na celotnem ozemlju Slovenije je izvajanje ukrepov za zgodnje odkrivanje bolezni in ukrepov za preprečevanje širjenja, na podlagi katerih bomo bolezen v populaciji divjih prašičev lahko hitreje odkrili in učinkoviteje omejili na manjše območje ter preprečili širjenje med divjimi prašiči in morebiten prenos na domače prašiče.

Več o Afriški prašičji kugi

 

Najpogostejša vprašanja in odgovori o izvajanju Sklepa o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih