Skoči do osrednje vsebine

Ukinitev nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika

V Uradnem listu je bil 5. 3. 2021 objavljen Sklep o prenehanju veljavnosti nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika.

V skladu s Sklepom se s ponedeljkom, 8. marcem 2021, ukine območje z omejitvami zaradi bolezni modrikastega jezika (BTV) in vsi ukrepi v povezavi s tem. V praksi to pomeni, da bo z 8. marcem 2021 Slovenija prosta BTV.

Premiki dovzetnih živali iz Slovenije v druge države članice bodo potekali brez omejitev v zvezi z BTV. Prav tako preneha veljati sporazum z Avstrijo glede premikov cepljenih živali iz Slovenije v Avstrijo, saj omejitev glede premikov živali iz Slovenije glede BTV ni več.

Pri vnosu goveda in drobnice iz držav članic, ki imajo omejitve zaradi BTV, bo treba striktno upoštevati pogoje, določene v Uredbi Komisije (ES) številka 1266/200.

Ne glede na ukinitev območja z omejitvami zaradi BTV in ukrepov, se cepljenje proti BTV še naprej izvaja v skladu z odobrenim Programom cepljenja proti BTV 4, ki je objavljen na spletni strani Uprave.

Več informacij lahko preberete na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVR).