Skoči do osrednje vsebine

Nadgradnja sistema za elektronsko javno naročanje e-JN

Ta konec tedna smo poleg rednih vzdrževalnih del izvedli tudi pomembno, tokrat večjo nadgradnjo informacijskega sistema za elektronsko javno naročanje (e-JN). Tako je od 8. marca 2021, uporabnikom na voljo nekoliko prenovljen portal, ki dodatno olajšuje oddajo javnih naročil in povečuje transparentnost.
zaslonski prikaz vstopne strani v portal

Portal za elektronsko javno naročanje – Portal e-JN | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Uporabnikom Portala za elektronsko javno naročanje so na voljo naslednje pomembne spremembe:

  • možnost priprave predračuna in oblikovanja sklopov znotraj sistema e-JN,
  • izboljšave pri predložitvi dokumentacije s strani ponudnikov in pregledovanju ponudb,
  • možnost pregledovanja ponudb po sklopih,
  • povezava s Portalom javnih naročil in avtomatični prenos podatkov,
  • izvedba elektronske dražbe znotraj sistema e-JN. 

Nadgradnje sistema za elektronsko javno naročanje so del digitalne preobrazbe sistema javnega naročanja. Informacijski sistem e-JN, ki smo ga na Ministrstvu za javno upravo vzpostavili 1. aprila 2018, je naročnikom omogočil elektronsko oddajo ponudb v postopkih javnega naročanja. Poleg opravljanja rednih vzdrževalnih del sistem tudi stalno nadgrajujemo in dodajamo nove funkcionalnosti.

S 1. januarjem 2021 je že zaživela obvezna uporaba portala e-Revizija, namenjena elektronskemu vlaganju zahtevkov pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, s čimer se skrajšuje čas za odločanje v revizijskih zahtevkih, povečuje pa se transparentnost postopkov javnega naročanja.

Portal za elektronsko javno naročanje postaja osrednji del celotnega sistema javnega naročanja, poenostavlja oddajo javnih naročil in povečuje preglednost sistema javnega naročanja.

Sistem elektronskega javnega naročanja je živ sistem in do konca leta 2021 načrtujemo razvoj novih funkcionalnosti, kot na primer: izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, integracija elektronskega obrazca ESPD (splošne izjave ponudnikov o izpolnjevanju pogojev) ter povezava z drugimi zalednimi sistemi države. V naslednjih letih bomo po spremembah obrazcev na Portalu javnih naročil, na podlagi spremenjene evropske uredbe, zagotovili tudi avtomatični prenos vseh podatkov iz sistema e-JN v obrazce na Portalu javnih naročil, poenostavili izvajanje postopkov javnega naročanja z nadgradnjami v smeri novih funkcionalnosti in dopolnjevanja povezav na zaledne sisteme, standardizacije izvajanja postopkov in večje preglednosti javnega naročanja, pri čemer izhajamo iz načela »samo enkrat« (once-only principle)«.