Skoči do osrednje vsebine

Odobrenih je 4,6 milijona evrov za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 15. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja (podukrep 4.1 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020). Upravičencem so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 4,6 milijona evrov.

15. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja je bil objavljen 7. avgusta 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 31. avgusta 2020 do objave zaprtja javnega razpisa - 4. novembra 2020.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B), znašala 5 milijonov evrov.

Na Agencijo je za sklop B prispelo 112 vlog, v katerih so vlagatelji skupno zaprosili za 12,5 milijona evrov sredstev. Agencija je izdala 36 odločb o pravici do sredstev, s katerimi je odobrila 4,6 milijona evrov podpore. 76 vlog je bilo zaradi porabljenih sredstev oziroma zaradi prenizkega števila doseženih točk zavrnjenih.