Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Kustec: Odprte šole in cepljenje učiteljev bistveni prioriteti ministrstva

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 so sodelovali ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, Tjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata in vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje Uprava uniformirane policije Generalne policijske uprave Alojz Sladič.

V sredo je bilo izvedenih 5822 PCR-testiranj, potrjenih je bilo 1019 testov, kar je 17,5 odstotka. Opravljenih je bilo tudi 27.194 hitrih antigenskih testov. V bolnišnicah se zdravi 511 bolnikov, 86 na intenzivni negi. Umrle so 4 osebe, vse v bolnišnicah. 

Vlada je na sredini seji podaljšala odloke, ki so izdani na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in s tem veljavnost ukrepov, vsebovanih v teh odlokih. Do 12. marca se tako podaljšuje veljavnost naslednjih 8 odlokov:

  • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode,
  • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev,
  • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,
  • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2,
  • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
  • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov,
  • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
  • Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav.

 Epidemiološka slika v vrtcih in šolah je stabilna

V ponedeljek, 8. marca, se bo pouk v vseh osnovnih šolah v državi za vse razrede nadaljeval enako kot v tem tednu, po modelu B. V šole pa se naslednji teden vračajo tudi preostali srednješolci, po modelu C je zatrdila ministrica Simona Kustec. V okviru tega modela bo pouk potekal tako, da je pri pouku v šoli prisotna polovica dijakov oz. polovica oddelkov šole, polovica dijakov oziroma oddelkov pa ima pouk na daljavo. Model C daje avtonomijo ravnatelju, da določi število dijakov oziroma oddelke, ki imajo pouk v šoli in nato na daljavo. Učitelji bodo pouk izvajali v razredu, za dijake, ki bodo na domu, pa na daljavo. Glede na aktualno epidemiološko sliko se bodo dijaki v šoli izmenjevali tedensko.

Dijaki nižjega poklicnega izobraževanja, ki so pouk v šoli obiskovali že doslej, ga bodo tudi v prihodnje v celoti obiskovali v šoli. Enako velja za udeležence izobraževanja odraslih. Odprli se bodo tudi dijaški domovi.

Epidemiološko stanje v vrtcih in šolah je na današnji dan stabilno, vsi zavodi tekoče sporočajo podatke o pozitivnih covid primerih ugotovljenih na testiranjih. Zadnji podatki, na dan 2. marec, ki jih v posebno aplikacijo dnevno sporočajo ravnateljice in ravnatelji, kažejo, da je v vrtcih po državi prisotnih 79 odstotkov otrok, 83 odstotkov zaposlenih, v osnovnih šolah 90 odstotkov učencev in prav toliko zaposlenih, v srednjih šolah 85 odstotkov dijakov zaključnih letnikov. Odstotek vseh aktivnih okužb v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah je 0,16 odstotka, v karanteni je 1 odstotek otrok v državi, in sicer 56 oddelkov v predšolski vzgoji, 85 oddelkov v osnovnih šolah in 14 v srednjih.

Za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe je vlada včeraj spremenila tudi odlok o nošenju zaščitnih mask, po katerem je uporaba zaščitnih mask obvezna za vse učenke/učence od 6. razreda osnovne šole dalje. Prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask za učiteljice/učitelje v osnovnih šolah. V veljavi po že utečenem protokolu ostaja obveznost tedenskega testiranja zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi (testi HAG), opredeljeno pa je tudi, kdaj zaposlenim testiranja ni treba opraviti.

V prihodnjem tednu se bo začelo prednostno cepljenje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, najprej za zaposlene, ki so starejši od 50 let, nato pa za vse preostale. Kustečeva je z ministrom za zdravje šolam, zdravstvenim domovom in županom posredovala skupno prošnjo za polno sodelovanje in pomoč pri izvedbi tega obsežnega, osrednjega prednostnega nacionalnega projekta ta hip v boju proti virusu.

Glede postopkov proti 7 dijakom, ki so pred tedni protestirali v Mariboru je ministrica mnenja, da mladi vstopajo v svet odraslosti, s čimer tudi postajajo odgovorni za svoje odločitve, za katere naj prevzemajo tudi odgovornost. O izvedbi Nacionalnega preverjanja znanja v tem šolskem letu se bodo jutri, v petek, vsi pristojni med sabo pogovorili in sprejeli odločitve. Ravnatelji srednjih šol se bodo sami odločili, katere oddelke bodo naslednji teden prve vrnili v šole. Možno je, da bodo 4. letnikom, ki ves čas ostajajo v šoli, najprej pridružili vse oddelke 1. letnikov in pol oddelkov 2. letnikov.

V zadnjih tednih opazna eksponentna rast angleške različice virusa

Od začetka leta, pa do danes, je evidentiranih 83 primerov angleške različice virusa, 2 primera južnoafriške različice, ki pa med sabo nista povezana, in 7 različic nigerijskega seva. Je pa v zadnjih tednih opazna eksponentna rast angleške različice virusa. Delež sekvenciranja vseh PCR pozitivnih testov ostaja 30 odstotkov za Podravsko in Obalno-Kraško regijo, bodo pa ta odstotek v enem tednu skušali na NLZOH, po besedah Žohar Čretnik, zagotoviti za področje celotne Slovenije. Prvi primer nigerijske različice izhaja iz preteklega tedna, danes je takih že 7. Je pa ta različica skupaj z južnoafriško bolj nalezljiva.

Inšpektorji velik poudarek namenjajo nadzoru na smučiščih

Skupno število opravljenih nadzorov inšpekcijskih organov, določenih za nadzor v sedmem protikorona paketu (PKP7), je bilo v obdobju od 22. do vključno 28. februarja 3653, je predstavitev poročila začela zdravstvena inšpektorica Deana Potza. Izrečenih je bilo 8 prekrškovnih sankcij, 587 opozoril po Zakonu o prekrških in 216 upravnih ukrepov.

Zdravstveni inšpektorat je od tega opravil 1110 nadzorov. Izrečene so bile 4 prekrškovne sankcije po Zakonu o prekrških, skupno 146 opozoril in 3 Odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti. V gostinstvu je bilo tokrat 157 nadzorov, izrečeni pa 2 prekrškovni sankciji in 10 opozoril. Na področju storitvenih dejavnosti so inšpektorji opravili 586 nadzorov, izrekli pa 2 sankciji po Zakonu o prekrških, skupno 60 opozoril in 3 odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti. Na zunanjih javnih površinah so inšpektorji pri 327 opravljenih nadzorih izrekli 76 opozoril. 40 nadzorov testiranja učiteljev in vzgojiteljev v šolah in vrtcih pa ni pokazalo nobene neskladnosti.

V zvezi s cepljenjem proti COVID-19 so na inšpektoratu prejeli dve novi prijavi ter v obeh primerih uvedli inšpekcijski postopek; trenutno je tako v teku 5 postopkov.

Pomembna novost v posodobljeni verziji Nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19 je, da mora izvajalec voditi seznam oseb za cepljenje ter rezervni seznam oseb za primer odpovedi osebe s primarnega seznama. Oba seznama morata biti v skladu z določenimi prednostnimi skupinami za cepljenje, ki jih določa strategija. Obvezen je tudi vnos podatkov o izvedenem cepljenju v elektronski register cepljenih oseb v 48 urah po izvedenem cepljenju, kar bo Zdravstveni inšpektorat pri izvajanju nadzorov tudi preverjal.

Ugotovitve opravljenih nadzorov v zavodih vzgoje in izobraževanja kažejo, da šole in vrtci zagotavljajo testiranje zaposlenih s strani pooblaščenega izvajalca. Tudi pri sami organizaciji testiranja in obveščanju zaposlenih o izvedbi testiranja ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Pri izvajalcih storitev za potrošnike so inšpektorji zaznali nekaj posameznikov, ki so delo opravljali brez opravljenega testa. S strani inšpektorja je bilo delodajalcu naloženo, da se tem zaposlenim do prejema rezultata testiranja prepove ponujanje blaga in storitev neposredno potrošnikom.

Nadzor smučišč je potekal ves teden, poostreno pa v času konca tedna od petka, 26. do vključno nedelje, 28. 2., ko je bil izveden skupen nadzor Zdravstvenega inšpektorata, Inšpektorata za infrastrukturo, Inšpektorata za notranje zadeve in Policije na vseh delujočih smučiščih. Prisotnost inšpektoratov na smučiščih je bila organizirana na način, da se nadzori niso podvajali, policisti pa so bili prisotni na vseh lokacijah. Sodelovali so tudi redarji medobčinskih redarstev, turistična patrulja ter nadzorniki Triglavskega narodnega parka na območju Kranjske Gore. Zdravstveni inšpektorat je nadzor s policisti opravljal v 22 primerih, Inšpektorat za infrastrukturo pa v 8 primerih.

Nadzor na smučiščih poteka na način, da zdravstveni inšpektorji nadzorujejo parkirna mesta smučišč, vstopna mesta, točke za hitre teste, prevzemna mesta gostinskih obratov, čakalna mesta za nakup kart in servise za smučarsko opremo. Pri omenjenih 22 izvedenih nadzorih smučišč so bile neskladnosti ugotovljene na 5 lokacijah, in sicer na Kopah, v Kranjski Gori, na Krvavcu, na Voglu in na Mariborsko - Ruškem Pohorju. Izdanih je bilo 42 opozoril po Zakonu o prekrških.

Pri nadzoru gostinstva na smučiščih je bilo ugotovljenih 5 neskladnosti, izrečenih pa skupaj, 7 opozoril in 5 sankcij po Zakonu o prekrških. Izvedenih je bilo tudi 5 nadzorov servisov smučarske opreme ob smučiščih, pri čemer neskladnosti niso bile ugotovljene.

Inšpektorat za infrastrukturo pa na smučiščih v povezavi s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje nadzoruje žičniške naprave, blagajne, prodajo kart osebam z negativnim testom ter izvajanje higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za smučarje. Inšpektorat za infrastrukturo je neskladnosti tokrat ugotovil pri vseh 14 nadzorih smučišč. Izdanih je bilo skupno 220 opozoril po Zakonu o prekrških.

Kot vzor zelo dobro organiziranega in COVID osveščenega smučišča je Inšpektorat za infrastrukturo izpostavil smučišče Rogla, kjer poleg zaposlenih pomoč zagotavlja varnostna služba. Tudi pri blagajnah so zaznali zelo natančen pregled izkazovanja potrdil negativnih testov ob nakupu smučarskih kart, kar je vsekakor pohvalno.

Ponarejenih negativnih PCR-testov vse več

Od četrtka, 25. februarja do vključno srede, 3. marca, so policisti ob opravljanju rednih nalog iz naše pristojnosti opravili še nadzore na 15.603 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov. Pri nadzorih so v preteklem tednu izrekli skupaj 1379 ukrepov. Od tega je bilo 1028 opozoril in 351 izdanih plačilnih nalogov oziroma hitrih postopkov. V večini primerov je pri tem šlo za kršitve odloka o omejitvi gibanja – omejitve združevanja, gibanja v nočnem času ali nošenja mask. 

Od 27. februarja 2021, torej od sobote, je v veljavi odlok, ki omejuje prehod iz/v Obalno-kraško statistično regijo. Minuli konec tedna, torej 27. in 28. februarja je bilo zato na območju PU Koper povečano število kršitev, policisti so namreč izrekli 81 glob in 62 opozoril.

V zadnjih sedmih dneh so potrdila o napotitvi v karanteno na domu policisti vročili 12.453 osebam. Od tega je bilo potrdilo izdano 10.117 polnoletnim in 2336 mladoletni osebam.

Kot je bilo napovedano, je policija minuli konec tedna, v sodelovanju z zdravstvenim inšpektoratom in inšpektoratom za infrastrukturo opravila nadzor na smučiščih. Preverjalo se je tako spoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužb kot tudi pravil varnega smučanja.

Poostren nadzor je potekal na 20 smučiščih, pri tem pa je skupno sodelovalo 106 policistov. Ti so izrekli 114 opozoril zaradi neuporabe mask. 11 smučarjev so preizkusili z alkotestom, a so bili vsi negativni. Zaradi smučanja izven proge in po zaprti progi so podali 2 predloga za uvedbo postopka o prekršku na Inšpektorat za notranje zadeve.

Glede ponarejenih potrdil o negativnem PCR-testu je Sladič potrdil, da je bil en tak primer ugotovljen na mejnem prehodu. Ugotavljajo pa podobne kršitve tudi hrvaški policisti. Vse ugotovljene primere policisti ustrezno obravnavajo.

Posnetek novinarske konference