Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 34. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za upravljavca nepremičnin v k. o. 2490 Postojna, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

2. Predlog določitve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za upravljavca nepremičnin v k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

3. Predlog določitve Zavoda za gradbeništvo Slovenije za upravljavca stvarnega premoženja v lasti Republike Slovenije na nepremičninah v k. o. 1749 Gameljne (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

4. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč v k. o. 696 Spodnje Hoče, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

5. Predlog Spremembe priloge 1 sklepa Vlade RS št. 10003-19/2013/8 z dne 11. 7. 2013 - Seznam delovnih mest v Stalnem predstavništvu RS pri EU v Bruslju, Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

5A. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

5B. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

5C. Predlog imenovanja generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

5Č. Predlog imenovanja direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

5D. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju generalne direktorice javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, Poročevalec: Janez Poklukar, dr. med.

5E. Predlog imenovanja članov v svet javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

5F. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

6. Predlog soglasja državni sekretarki v Ministrstvu za zdravje za opravljanje strokovne zdravniške dejavnosti, Poročevalec: Janez Poklukar, dr. med.

7. Predlog soglasja državnemu sekretarju v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za opravljanje dopolnilnega dela, Poročevalka: dr. Simona Kustec