Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o zaprtju treh javnih razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča zainteresirano javnost, da zaradi prerazporeditve sredstev na Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo za obdobje 2014-2020 zapiramo 3 javne razpise.

Zapirajo se naslednji javni razpisi:

  • Produktivne naložbe v klasično akvakulturo,
  • Inovacije v akvakulturi in
  • Produktivne naložbe v predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Predvidoma bodo po prerazporeditvi sredstev sklada spet odprti v mesecu maju 2021.