Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe za 15. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 15. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja (podukrep 4.1 iz PRP 2014-2020). 23 upravičencem (sklop C) so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 3,44 mio evrov.

15. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja, je bil objavljen 7. 8. 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 31. 8. 2020 do objave zaprtja javnega razpisa - 4. 11. 2020.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C) znašala 4.500.000 evrov.

Na Agencijo je prispelo 23 vlog, s katerimi so vlagatelji zaprosili za skupaj 8.751.472 evrov. Agencija je izdala 15 odločb o pravici do sredstev, s katerimi je odobrila 3.441.947 evrov podpore.

8 vlog je bilo zaradi premalo razpisanih sredstev oz. zaradi prenizkega doseženega števila točk zavrnjenih.