Skoči do osrednje vsebine

Opredelitev vlade do amandmajev k predlogu Zakona o nacionalnem demografskem skladu

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k dopolnjenemu predlogu Zakona o nacionalnem demografskem skladu.

S predlaganim amandmajem k 48. b členu predloga zakona se bolj jasno opredeljuje postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev kandidatov za člane nadzornega sveta sklada. Določa se, da se člani kandidacijske komisije imenujejo na predlog poslanskih skupin, opredeljuje pa se tudi število članov komisije, ki jo bodo sestavljali predsednik in dva člana. Kandidacijska komisija bo po predlogu imenovana za petletno obdobje, za katero se imenujejo tudi člani nadzornega sveta sklada, saj se bo tako najlažje uresničevala zahteva po medsebojnem dopolnjevanju strokovnega znanja in kompetenc članov nadzornega sveta sklada.

Z amandmaji se spreminja tudi besedilo 86. a in 86. b člena predloga zakona. Predlagana dopolnitev je potrebna, ker se v skladu z 72. členom predloga zakona premoženje sklada poveča tudi z naložbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada imenovala predstavnico ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice

Vlada je na današnji dopisni seji v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice razrešila dosedanjo članico Matejko Gerjevič. Do izteka mandata sveta zavoda, torej do 26. februarja 2022, je v svet Splošne bolnišnice Brežice za predstavnika ustanovitelja imenovala mag. Vesno Smrekar.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada imenovala predstavnike ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Izola

Vlada je na današnji dopisni seji v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Izola razrešila dosedanji članici Majo Praček in Biserko Simčič. Do izteka mandata sveta zavoda, torej do 17. maja 2021, je v svet Splošne bolnišnice Izola za predstavnike ustanovitelja imenovala Flori Banovec in Borisa Marzija.

Vir: Ministrstvo za zdravje