Skoči do osrednje vsebine

Gospodarsko ministrstvo je poslalo gostincem dodatna pojasnila glede možnosti poslovanja

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 so sodelovali državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS Simon Zajc, poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan in Natalija Bevc, Slovenka, ki živi v Nemčiji – govorila je o izkušnjah glede ukrepov v času epidemije v Nemčiji.

Včeraj je bilo opravljenih 4556 PCR-testov, potrjenih pa 910 novih pozitivnih primerov, to je točno 20-odstotni delež. Opravljenih je bilo tudi 19.723 hitrih antigenskih testov. Hospitaliziranih je bilo 623 bolnikov, štirje več kot dan prej, od tega 114 na intenzivni negi, dva manj kot v sredo. Umrlo je sedem bolnikov, vsi v bolnišnicah. Sedemdnevno povprečno število pozitivnih primerov po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 748, včeraj je bilo to število 768.

Podatki glede novih pozitivnih primerov kažejo, da se znova krepijo nekatera žarišča po državi. Med občinami na včerajšnji dan izstopajo: Domžale (21), Kamnik (18), Gornja Radgona, Ilirska Bistrica in Ormož (10), Trbovlje, Velenje, Škofljica (11), Šentjur in Postojna (12), Rogaška Slatina (16), Jesenice (14), Kranj (39), Nova Gorica (17), Novo mesto (13), Koper (62), Izola (14), Ljubljana (94) in Maribor (29).

V zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN) je izbruh epidemije edina »naravna ali druga nesreča«, katere obvladovanja po besedah Šestana ne vodi civilna zaščita, ampak le izvaja podporo zdravstvenemu sistemu, katerega dejavnosti opredeljuje Zakon o nalezljivih boleznih.

Naloge, ki so jih v civilni zaščiti opravljali v prvem valu:

  • sprejem, skladiščenje in razdelitev osebne varovalne opreme, ki so je razdelili več kot 35 milijonov kosov, sodelovalo je veliko število pripadnikov na vseh ravneh,
  • postavljenih je bilo 143 zabojnikov za zdravstvene zavode in DSO,
  • pripadniki Rdečega križa Slovenije so pomagali Policiji na mejnih prehodih,
  • na občinski ravni so pripadniki civilne zaščite oskrbovali ranljive skupine,
  • razkuževanje objektov so izvajale gasilske enote širšega pomena.

Skupaj je v navedenih nalogah sodelovalo več kot 206.000 pripadnikov, predvsem je to zahtevala izvedbe prve naloge.

V drugem valu so se dejavnosti civilne zaščite usmerile v pomoč zdravstvu na vseh ravneh in v pomoč v DSO na ravni občin. Konkretne naloge so bile:

  • izvajanje materialne pomoči, predvsem v obliki vzpostavitve povečanih zmogljivosti osebne varovalne opreme,
  • kadrovska pomoč se je z državne ravni prek bolničarjev iz ekip prve pomoči Rdečega križa v obeh UKC in regijskih bolnišnicah preusmerila na občinsko raven, predvsem v DSO in nekatere zdravstvene domove,
  • na lokalni ravni pomoč civilne zaščite pri organiziranju in vzpostavitvi rdečih območij v DSO in zunaj njih,
  • pomoč pri postavitvi in organiziranju točk za množično testiranje prebivalstva in drugih struktur v veliki večini občin, v zadnjem tednu tudi pomoč medicinskega osebja pri testiranju na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani,
  • večkrat je bil izveden razvoz hitrih testov na lokacije vseh zdravstvenih domov v državi.

Zaradi pojava lažno pozitivnih testov v posameznih okoljih je bilo tudi izvajanje dejavnosti civilne zaščite deležno očitkov o vzrokih za take rezultate, saj naj bi se pri prevozu testi lahko poškodovali. Ta možnost je bila na sestanku ministrstva za zdravje in strokovnjakov izključena.

Kljub obilici nalog in dejstvu, da je državni načrt aktiviran že 124. dan, je bilo do petka vključenih v dejavnosti več kot 170.000 pripadnikov, kar je še vedno manj kot v prvem valu. Tako je bilo povprečje pripadnikov v prvem valu 2.600 na dan, v drugem pa nekaj več kot 1.300 na dan. Izvajanje državnega načrta bo prenehalo z dnem preklica epidemije. Izraža pa podporo delovanju civilne zaščite tudi predsednik države Pahor, ki obiskuje regijske štabe civilne zaščite in se seznanja s stanjem na terenu.

Bevc, Slovenka, ki živi in dela v Nemčiji, je govorila o svojih izkušnjah glede izvajanja ukrepov v času epidemije v Nemčiji.

Odlok gospodarskega ministrstva o prepovedi oziroma izvajanju storitev potrošnikom je ves čas enak. Med izjemami pa dovoljuje sodelovanje med pravnimi osebami, na primer za namen nudenja malic podjetjem v gostinskih lokalih, je pojasnil Zajc.

Če je gostinski lokal sklenil pogodbo le z enim podjetjem, lokal ni bil opredeljen kot javni prostor, zato omejitve zbiranja po odloku ministrstva za notranje zadeve glede števila oseb v prostoru niso veljale. Seveda je v tem primeru treba spoštovati vsa priporočila NIJZ glede zadrževanja posameznikov v prostoru.

Če pa je gostinec sklenil pogodbo z več podjetji za nudenje malic, postane gostinski obrat javni prostor, kjer pa je treba upoštevati odlok ministra za notranje zadeve o številu oseb, ki se lahko hkrati zadržujejo na javnem prostoru, v lokalu. To število je bilo več mesecev nič, ta ponedeljek se je število spremenilo v 10, v novembru je bilo to število 6.

Zato so se tudi gostinci glede svoje dejavnosti odločali različno. Eni so ostali zaprti in so uveljavljali možnost državne pomoči za take primere. Drugi so se odločali za izvajanje gospodarske dejavnosti, na primer za ponujanje malic enemu ali več podjetjem. Nudenja malic za več podjetij zaradi popolne omejitve zbiranja oseb dalj časa sicer ni bilo možno izvajati, od tega tedna naprej pa je to postalo bolj aktualno.

Zajc priznava, da bi bilo sporočanje vsebin tega odloka v zadnjih mesecih lahko bolj jasno, usmerjeno in proaktivno. Primer odgovora strokovne delavke na ministrstvu v novembru, da storitev ponujanja malic ni mogoča, je bil morebiti res premalo natančen, predvsem brez opozorila, da je treba preučiti še odloke drugih ministrstev. V vseh nadaljevanju je bilo to opozorilo vsakokrat del odgovora.