Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 32. seje Odbora za gospodarstvo

I.  ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o dohodnini, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2. 39. in 40. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljskapodnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

5. Predlog sklepa o objavi sprememb in dopolnitev Prilog A in B k Sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), Poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo vode za proizvodnjo pijač iz izvira Polina, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

9. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Soglasje družbi 2TDK d. o. o. k predlaganemu postopku sklenitve zavarovanja pred tveganjem obrestne mere in sklenitvi okvirnih pogodb za izvedene finančne instrumente z bankami NLB d. d., Nova KBM d. d. in UniCredit Banka Slovenija d. d. ter povečanje osnovnega kapitala družbe iz naslova pribitka k cestnini iz leta 2020, Poročevalec: Jernej Vrtovec

11. Predlog za uvrstitev novega projekta 2551-21-0001 LIFE NARCIS – naravovarstveni informacijski sistem v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III.  ZADEVE EU

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin glede vsebine elektronskih evidenc, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Predlog stališča do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/XXX glede nekaterih začasnih ribolovnih možnosti za leto 2021 v vodah Unije in vodah zunaj Unije, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

13A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki - konsolidirano kompromisno besedilo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ribištvo 22. februarja 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov, pristojnih za notranji trg in industrijo, 25. februarja 2021, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za raziskave 26. februarja 2021, Poročevalka: dr. Simona Kustec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

17. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

18. Izhodišča za delovni obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 23. februarja 2021 v Srbiji, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Predlog za spremembo podpisnika Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

20. Predlog dopolnitve odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s posledicami razveljavitve 68.a člena ZDavP-2, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z uporabo ZUP v davčnih postopkih, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

22. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s sistemskim zakonom o frackingu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

23. Predlog mnenja o Zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti četrtega odstavka 74. člena Zakona o davčnem postopku in Zakona o davčnem postopku, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj