Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 32. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – nujni postopek, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog spremembe vrednosti projekta 3330-16-0008 UL-AGRFT Ljubljana v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, Poročevalka: dr. Simona Kustec

6. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe ter zagotovitvi sredstev proračunske rezerve (MZI, MIZŠ, UKOM, MDDSZ, MF, upravne enote, FURS), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

7. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Strokovno - izobraževalni center Brežice«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

8. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Ptuj«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

III. ZADEVE EU

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepljeni vlogi Evropske agencije za zdravila pri pripravljenosti na krize in kriznem upravljanju na področju zdravil in medicinskih pripomočkov, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Agenda EU za boj proti terorizmu: predvidevanje, preprečevanje, zaščita in odzivanje, Poročevalec: Aleš Hojs

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za evropske zadeve 23. februarja 2021, Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 22. februarja 2021, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

15. Izhodišča za pogovore ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja ob obisku 24. februarja 2021 v Velikem vojvodstvu Luksemburg, Poročevalec: dr. Anže Logar

16. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo mag. Mateja Tonina 25. in 26. februarja 2021 na Poljskem, Poročevalec: mag. Matej Tonin

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izračunom stroškov hitrih testiranj, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nabavo zaščitne medicinske opreme, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z lokacijami izvajanj hitrih testiranj, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s hitrimi antigenskimi testi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s hitrimi antigenskimi testi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s stroški s COVID pacienti v slovenskih bolnišnicah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s (so)predsedovanjem EU, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s statusno in lastniško ureditvijo Železničarskega zdravstvenega doma Ljubljana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s konfliktom interesov,– (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

26. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi z enkratnim solidarnostnim dodatkom za slovenske študente, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

27. Predlog mnenja o zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 65. člena Zakona o urejanju trga dela, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj