Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 32. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled za dokončnega upravljavca v k. o. 2190 Bled v lasti Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

2. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč na območju koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Predlog določitve Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij za upravljavca nepremičnin v uporabi Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig, Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob in Prevzgojnega doma Radeče, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

4. Predlog določitve Ministrstva za pravosodje za upravljavca nepremičnin v uporabi pravosodnih organov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

5. Predlog odločbe o odpravi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport klas. št. 67132-1489/2019, z dne 21. 9. 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

7. Predlog seznanitve z iztekom mandata članu sveta in predlog za razrešitev člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence ter predlog besedila javnega poziva za zbiranje predlogov kandidatov za dva člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Doma starejših občanov Grosuplje, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Dom Tisje Šmartno pri Litiji, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

11. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Doma starejših občanov Ljubljana – Bežigrad, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

12. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

13. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

14. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Ormož, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

15. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

16. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

17. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za presaditev organov in tkiv, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

18. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Poročevalec: Janez Janša (MZ) 

19. Predlog razrešitve in imenovanje namestnika članice v Ekonomsko-socialnem svetu, Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

20. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto, Poročevalec: Janez Janša (MZ)